Erotická vztahová sebeláska

25.5.2023 15:27 lesbian_kiss

Různých podob sexuálních vztahů je vícero, ale v tomto blogu se podrobněji zmíním o sexuálním vztahu (sexuálně podmíněném vztahu), který se liší od těch ostatních tím, že jako jediný z těchto vztahů ho nemáte s někým, ale sami se sebou a jeho pojmenování je:
Erotická vztahová sebeláska
Možná si to ani nemusíte uvědomovat a přitom se vás toto může týkat a o co se jedná? Sebelásku jako takovou určitě znáte, kdy milujete sami sebe, jste se sebou spokojeni, aspoň se o to snažíte, ale v tomto případě se jedná o něco víc a to, že se snažíte milovat své tělo v širším slova smyslu. A jak se to v realitě projevuje? Přece tak, že poznáváte své tělo prostřednictvím své sexuální touhy, kterou se snažíte v sobě probudit v rámci autoerotiky. Autoerotika v sobě zahrnuje více možností, jak si pro sebe a pro své tělo obstarat právě to, co zrovna potřebujete, jedná se o tyto atributy:
1.Něha - kdy s něžnou intenzitou přejíždíte své tělo (různé části těla), buď bříšky prstů, celou dlaní či s pomocí něčeho s jemnou strukturou, v podstatě se dá říct, že si masírujete své tělo, lze využít k tomu i masážní olej.
2.Slast a rozkoš (vášeň) - to už je mnohem víc než ta něha a cílem je dosažení sexuálního uspokojení prostřednictvím sexuální touhy a to buď prsty či s pomocí sexuální pomůcky, třeba takový typický vibrátor, případně anální kolík.
A na řadu přichází otázka, zdali se máte za takové hříšné chování stydět? Stud není na místě, neboť vy a nikdo jiný nemá právo na vaše tělo, je jen vaše a někomu jinému ho pouze propůjčujete, žádný jiný člověk ho nemůže vlastnit či přivlastňovat si ho, což píšu proto, abyste nikomu nedovolili, aby vás prznil, i když patříte k těm, kterým o prznění v dobrovolné a chtěné podobě může jít, týká se to především subinek a dokonce těch perverzních, u kterých hrozí, že je páníček rozjebe tak, že jejich sebevědomí dost poklesne, pokud k nim patříte, tak se stáváte sexuální otrokyní.