Všeobecné podmínky

Máme radost z každého návštěvníka. Sdílejte fotky a videa, diskutujte nebo se seznamte s někým novým. Vstupem na stránky Amateri.com vyjadřujete svůj souhlas s těmito smluvními podmínkami.

Kdo se může přidat k Amateri.com?

Jste dospělý, svéprávný, registrovaný uživatel. Dodržujete zákony státu a k ostatním návštěvníkům se chováte s respektem.

Uživatelský účet

Uživatelský účet (dále jen „Účet“) vzniká úspěšně provedenou registrací na serveru Amateri.com, během které uživatel vložil všechny povinné parametry (jméno nebo přezdívka, heslo, e-mail, pohlaví, země, region) a potvrdil souhlas s těmito smluvními podmínkami.

Každý uživatel může mít jen jeden registrovaný účet.

Základní účet je zdarma.

Každý takový základní účet může být po zpoplatněné aktivaci uživatelem označen za VIP účet, díky kterému pak může uživatel v prostředí Amateri.com využívat doplňkové bonusové funkce navíc.

Váš uživatelský účet na Amateri.com můžete kdykoli z vlastní vůle zrušit, a to i bez udání důvodů. Stejně tak může Váš uživatelský účet zrušit provozovatel, např. z důvodu porušování těchto smluvních podmínek, anebo i bez udání důvodů. Zrušení účtu nechrání před právními důsledky během jeho používání.

Bezpečnost

Neposkytujete přístup k účtu neoprávněným osobám.

Obsah

Zodpovědnost za nezávadnost obsahu je na vás. Budeme rádi za Vaše fotky, videa, texty i další obsah, právo na zveřejnění ale není automatické.

Při zveřejnění obsahu nám poskytujete výhradní, časově neomezenou licenci k publikaci. Je bezplatná a geograficky neomezená.

Zavazujete se využívat obsah stránek pouze k osobním účelům. Není dovoleno kopírování ani další šíření obsahu. Používat stránky k výdělečné činnosti lze jen na základě povolení administrátora. V případě porušení, bude náhrada škody vymáhána soudně.

Poplatky

Jste srozuměni s tím, že následující služby mohou být na Amateri.com zpoplatněné:

  • VIP členství
  • Topování inzerátů
  • Shlédnutí videí

Zpoplatněné služby jsou vždy označené a doplněné aktuálním ceníkem. V cenících zpoplatněných služeb je uživatel předem upozorněn na výši nákladů spojených s touto službou či metodu výpočtu.

Platbu za placené služby lze provést prostřednictvím kreditů zakoupených podle platného ceníku. Platnost zakoupených kreditů je 24 měsíců, poté vyprší jejich platnost.

Bude-li služba, za kterou uživatel zaplatil, nedostupná po dobu delší než 24 hodin, bude mu poskytnuta finanční kompenzace v hodnotě 100 % uhrazené částky v podobě poukázky na využití služeb serveru Amateri.com.

V případě uživatelovy nespokojenosti s využíváním zpoplatněné služby může uživatel požádat o navrácení poplatku, a provozovatel tímto garantuje, že každou takovou žádost bez výjimky posoudí a vrátí poplatek ve všech oprávněných případech. V takových případech se operátor zavazuje, že udělá vše v jeho silách pro to, aby poplatek uživateli vrátil v co nejkratší době. Zpoplatněná služba přestane být uživateli přístupná od okamžiku uznání nároku na vrácení poplatku provozovatelem.

Komunikaci s koncovými uživateli serveru, zúčtovací a fakturační služby zajišťuje Scrumworks s.r.o.. Kontakt je uveden níže.

Co je nejdůležitější

Respektujeme zákony státu a všechny uživatele. Chováme se v mezích smluvních podmínek a lidské slušnosti.

Rozhodné právo

Dohody, smlouvy, registrace uživatele, a jiné právní vztahy vzniklé mezi koncovým uživatelem a provozovatelem na základě vstupu uživatele na stránky Amateri.com se řídí platným právním řádem České republiky, a to v době vzniku této smlouvy nebo jiného právního vztahu.

Práva a povinnosti provozovatele

Smluvní podmínky můžeme kdykoliv měnit, změny jsou platné v okamžiku zveřejnění.

Kvůli vyšší bezpečnosti máme právo monitorovat účty, chování návštěvníků i obsah. Pokud zjistíme porušování pravidel, můžeme účet bez uvedení důvodu zrušit. O obsahu stránky, zveřejnění nebo nezveřejnění obsahu rozhodujeme pouze my.

Server je zdrojem zábavy, nikoli úložiště dat. Svá data si proto zálohujte i jinými způsoby, za ztrátu nebo poškození nezodpovídáme.

Váš e-mail můžeme používat k obchodním i informačním sdělením. Při zadání neplatného e-mailu můžeme účet úplně zrušit.

Součástí námi poskytovaných služeb je personalizace obsahu a reklamy na základě vašeho uživatelského chování na stránkách Amateri.com a zasílání notifikací a informací o našich službách.

Odsouhlasením těchto smluvních podmínek berete na vědomí způsob zpracování a ochrany vašich osobních údajů, který je uveden na stránce Zásady ochrany soukromí.

Provoz serveru Amateri.com

Tyto smluvní podmínky a pravidla upravují smluvní vztah mezi koncovým uživatelem serveru Amateri.com (fyzickou nebo právnickou osobou) a společností ScrumWorks s.r.o., vlastníkem a hlavním provozovatelem serveru Amateri.com. Technické zabezpečnení serveru, jeho provoz, ale také komunikaci s koncovými uživateli serveru, zpracování osobních údajů či jiných informací poskytnutých uživatelem, zúčtovací a fakturační služby zajišťuje společnost ScrumWorks s.r.o..

Provoz webu zajišťuje: ScrumWorks s.r.o., Těšínská 9, Hrdějovice. Company ID: 26111161.

E-mail: info@amateri.com
Telefon: +420 776 003 691