Hledání

Žena
Pár žena & muž
Skupina
Účel hledání:
přátelství
sex

Osobní informace

Rodinný stav: svobodný(á)
Barva vlasů: hnědá
Výška: 178 cm
Váha: 75 kg

Sexuální záliby a zájmy

anální sex
orální sex
močení
sadomaso
sperma
swingers

Statistiky

Datum registrace: 25.7.2014
Zobrazení profilu: 46993

Osobní popisek

»Teď se dostanete do stavu největší blaženosti,« namlouval jí, »vaše duše se povznese nad smysly. Nezklame-li má dcera mé posvátné naděje, tak už nic neuvidí, nic neuslyší a nebude nic vnímat.«

A v tu chvíli ten surovec zasadil krupobití ran na všechny odkryté části Éradicina těla. Ona ale přesto ani necekla, zdálo se, že celá ztuhla, necítí ty hrozné rány, a já jsem jen zpozorovala, jak se jí střídavě každou chvíli svírají a rozevírají obě půlky.

Po čtvrthodině tohoto krutého počínání jí páter řekl: »Jsem s vámi spokojen a je na čase, abyste se začala těšit z plodů svého posvátného díla. Neposlouchejte mě, má drahá dceruško, ale nechte se vésti. Skloňte hlavu k zemi; tímto úctyhodným provazem svatého Františka z vás vyženu všechnu nečistotu, která ve vašem nitru ještě utkvěla.«

Ten dobrý páter ji pak skutečně přinutil, aby zaujala postoj, který ji ponižoval, ale pro jeho záměry se velice hodil. Těžko jí to někdy víc slušelo: její hýždě byly polootevřené a mezi nimi se skvěly dvě vstupní brány rozkoší.

Chlípná vyhlídka poutala pozornost důstojného otce. I on poklekl, spustil kalhoty a nohy své kajícnice sevřel svýma nohama. S hrozivým provazem v ruce zamumlal pár nesrozumitelných vět. Několik okamžiků strnul v tomhle povznášejícím postoji a přejížděl plamenným pohledem po oltáři. Zdálo se, že se nemůže rozhodnout, jakou oběť má přinést. Nabízely se mu dva otvory, hltal je očima, nevěda, který z nich vybrat. Jeden z nich byl jako pamlsek pro chlapa jeho šatu, jenže své kajícnici přece slíbil smyslné vytržení. Co počít? Odvážil se několikrát přejet hlavičkou svého nástroje po dírce, jíž dával přednost, a lehounce se jí dotýkal. Ale vposled rozum zvítězil nad zálibou.

[marquis d'Argens]

----------------------------------------------------------------------------------------------------

»Moje slast se záhy proměnila v krutou bolest. Byla jsem celá rozlámaná, krev mého znásilnění se mísila s mízou, jíž jsem přetékala a jež mi působila nesnesitelné pálení. Chtěla jsem se postavit, a spatřila jsem půlkruh mnichů, vzrušeně mne pozorujících. Nejbližší z nich rychle přiskočil a vtlačil mne zpět do podušek. V jeho ruce se těžce zakomíhal útočník s rudou, přilbě podobnou, lesknoucí se hlavou, nemilosrdný, bojechtivý, a také ihned sveřepě pronikl v místo, jež jiný před okamžikem znaven opustil. Znovu jsem po nekonečnou dobu prožívala jeho kmitání, a stejně jako předchozí mne nakonec zaplavil žhavým přívalem, avšak teď už bez vděkuplné rozkoše a slasti milostného zapomnění. Potom následovali další a další… Kolik jich bylo? Osm? Deset? Či ještě víc? Nevím. Hlava mi klesla na stranu, moje zlomené, zchvácené tělo spočívalo na polštářích jako neživé, mé smysly obestřela milostná mdloba.«

[Alfred de Musset]

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bella Patti měla za sebou opět bouřlivou noc. Už několik dní měla u sebe několik pánů a dam přední italské společnosti, které k sobě pozvala a z nichž mnozí přijeli zdaleka. Tak byl tu hrabě Gesa z Neapole, čtyřicetiletý pán, který markýzu Patti přímo zbožňoval. Byla tu hraběnka Francesca Borlini z Palerma, třicetiletá kráska, jejíž největší rozkoší bylo dělati hraběti Borlinimu minet a přitom dáti si lízati kundu hraběnkou Rittou, přítelkyní markýzy Patti. Rovněž dobře vycvičeným psem nepohrdla a bylo o ní známo, že svému bernardinu ve chvílích divoké vášně líže a cucá čuráka. Byla tu také třicetiletá komtesa Giovanna se svým milencem markýzem Orettim, který byl v pohlavních věcech jejím úplným otrokem a dělal vše, co chtěla. O té bylo známo, že jejím vrcholným požitkem je dáti se mrdati čurákem i ústy svého milence v době, kdy měla periodu, a jako na předehru chtěla se dívati, jak Oretti cucá krví a hlenem prosáklou vatu, kterou si vyndala z kundy a kterou mu sama do úst vložila, honíc mu při tom čuráka svýma kozama nebo ústy či o kundu a dráždíc se vlastní ručkou a nebo pomocí svíčky, kterou Oretti jí do kundy vrážel. Byli tu jiní a jiní a znali navzájem své sklony a chutě, markýza snažila se jim plně vyhověti, aby její hosté odjížděli spokojeni a s milou vzpomínkou na pobyt u ní.

[de Brioni]

----------------------------------------------------------------------------------------------------

»Ó, můj pane,« zvolala ubohá manželka, »přivedete mne k zoufalství.«

»Samozřejmě, paní, a musím vám s otevřeností, na niž jste u mne zvyklá, doznat, že by můj požitek byl mnohem menší, kdyby se vám to líbilo.«

Když bylo všechno hotovo, změnili jsme polohy. Sám Noirceuil, jenž stále tyranisoval svou ženu, dostal chuť na něco nového, a poručil jí proto, aby se připravila na věci jí známé.

»Jak, můj pane,« odpověděla tato nešťastnice, »chcete tedy zase provádět to hnusné svinstvo?«

»Stále, madame.«

A přinutil ji, aby si lehla na pohovku a přijala do úst jeho semeno, které zanechal v mé zadnici. Vypustila jsem všechno; trochu s potěšením ze zla, že může neřest tolik pokořovat ctnost.

Nešťastnice všechno spolykala a myslím, že by ji byl její muž při nejmenší neposlušnosti zmlátil. Těmi hnusnými věcmi byl strašný manžel povzbuzen k novým ničemnostem.

[marquis de Sade]