ClaudiaGhimel VIP

Adresa profilu: https://www.amateri.com/user/868940/ClaudiaGhimel

Alba uživatele (1)

Další informace

Osobní informace:
Věk:
47 let
Znamení zvěrokruhu:
Štír
Sexuální orientace:
hetero
Barva očí:
zelená
Barva vlasů:
zrzavá
Výška:
175 cm
Telefon:
+420773251996

Statistiky:

Datum registrace:
7.2.2012
Čas strávený na chatu:
148 dní a 12 hodin
Navštívené srazy:
Ne
Zobrazení profilu:
393595

Sexuální záliby a zájmy:

Sexuální záliby:
anální sex, hluboké kouření, domina - otrok, fisting, footfetish, latex, orální sex, silonky, sadomaso, svazování, vysoké podpatky, transvestismus, transexualita, prstění
Hledání:
Muž
Účel hledání:
sex

Osobní popisek:

www.squirting-queen.klubova-stranka.czMYSTICISMUS A SEXUALITA - TANTRA JÓGA PRO MUŽE

Ahoj, zvu Tě nejen na příjemně uvolňující masáž celého těla, zakončenou rukou nebo sexem, ale i na klasické služby bez masáže. Mojí doménou jsou mnohonásobné orgasmy Squirting i výklad z Tarotových karet. Těším se na Tebe ve svém atypickém ateliéru v podzemí na Praze 8 (soukromé parkování zdarma v objektu domu). I speak English, Deutsch, Pусски, Parlo italiano nativo... Claudia Ghimel Pondělí - Neděle 08:00 - 22:00 hod. !!!

TANTRA & KAMA SUTRA

Základní pojem:
THÉTA MOZKOVÁ HLADINA 3 - 7,83 Hz

Navození mozkové frekvence Théta se dosahuje až po 20 minutách odpočinku těla v jakékoliv relaxační poloze těla. Tato hluboká relaxace pomáhá k utlumení stresových a depresivních pocitů, jejichž původ je ve strachu o přežití.
Jako nejlepší pomocník k naladění na Théta frekvenci, slouží muzika (muzikoterapie)

CENÍK:

TANTRICKÁ MASÁŽ (Théta mozková hladina)
zakončená S VYVRCHOLENÍM klienta "RUKOU S VÝSTŘIKEM"

Hluboce relaxační masáž celého těla zakončená RUČNÍ STIMULACÍ erotogenních bodů a celého pohlavního ústrojí do vyvrcholení klienta

30 minut 600,-
45 minut 900,-
1 hodina 1200,-
75 minut 1500,-
90 minut 1800,-
105 minut 2100,-
2 hodiny 2400,-

TAO MASÁŽ (Théta mozková hladina)
zakončená BEZ VYVRCHOLENÍ klienta "ODDALOVÁNÍ RUKOU BEZ VÝSTŘIKU"

Hluboce relaxační masáž celého těla, zakončená ruční stimulací erotogenních bodů a celého pohlavního ústrojí s oddalováním BEZ VYVRCHOLENÍ klienta

30 minut 600,-
45 minut 900,-
1 hodina 1200,-
75 minut 1500,-
90 minut 1800,-
105 minut 2100,-
2 hodiny 2400,-

TANTRICKÁ MASÁŽ (Théta mozková hladina)
zakončená SEXEM

Hluboce relaxační masáž celého těla, zakončená sexem s oddalováním vyvrcholení BĚHEM sexuální aktivity. Nástrojem stimulace penisu se tak stává ŽENSKÁ VAGÍNA, která díky STAHOVACÍM REAKCÍM při VLASTNÍM ORGASMU doprovázeného třeba i Squirtem (ejakulační ženská tekutina - voda) je schopna zadržovat "ŽDÍMAT" vyvrcholení penisu partnera. Jedná se opět o relaxační polohy (KAMA SUTRA) které vyžadují "NESPĚCHAT NA ČAS" (KALANETIKA - JÓGA) až do VĚDOMĚ ŘÍZENÉHO VYVRCHOLENÍ KLIENTA.

30 minut 800,-
45 minut 1200,-
1 hodina 1600,-
75 minut 2000,-
90 minut 2400,-
105 minut 2800,-
2 hodiny 3200,-

TAO MASÁŽ (Théta mozková hladina)
zakončená SEXEM BEZ VYVRCHOLENÍ KLIENTA

Hluboce relaxační masáž celého těla se sexem, stejně jako Tantra masáž se sexuální aktivitou s tím rozdílem, že EJAKULACE penisu partnera se jak oddaluje tak NENÍ CÍLEM, oproti ženské vagíně ženy, která naopak svým MNOHONÁSOBNÝM ORGASMEM, třeba i se squirtem "ŽDÍME" partnerův penis.
Tato masáž je zakončena BEZ VYVRCHOLENÍ KLIENTA.

30 minut 800,-
45 minut 1200,-
1 hodina 1600,-
75 minut 2000,-
90 minut 2400,-
105 minut 2800,-
2 hodiny 3200,-

Základní pojem:
SEXUÁLNÍ AKTIVITA - ORGASMUS

Při sexuální aktivitě není cílem orgasmus.


OSOBNÍ VÝKLAD Z TAROTOVÝCH KARET
Minulost - Současnost - Budoucnost
Pomoc v rozhodování. Vyjasnění partnerských vztahů

1 hodina 1000,-


KLASICKÝ SEX BEZ MASÁŽE

30 minut 500,-
45 minut 800,-
1 hodina 1000,-
75 minut 1200,-
90 minut 1500,-
105 minut 1800,-
2 hodiny 2000,-Claudia Ghimel

Pondělí - Neděle 08:00 - 22:00 hod. !!!

(Soukromé parkování zdarma v objektu domu)

-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------

Fetišistický projekt © 2001 - 2019 Claudia Ghimel

Fetišismus je erotické zaměření na určité druhy předmětů (spodní prádlo, boty, doplňky) či na jisté části těla (nohy, prsa, ruce). Zdravotnické statistické a diagnostické manuály uvádějí fetišismus jako parafilii.

Původ slova fetiš pochází z portugalského výrazu fetico, který označuje umělecký artefakt se symbolickým erotickým významem. Tento artefakt byl jakýsi kultovní objekt, který byl zbožňován a uctíván a leckdy mu byly připisovány nadpřirozené schopnosti. V mnoha primitivních náboženstvích byl uctíván jako modla. Poprvé použili nezávisle na sobě slovo fetiš Richard von Krafft-Ebing (1886) a Alfréd Binet (1887).

V psychanalýze S. Freuda znamená sexuální fetišismus jistou perverzi libida, které se zaměřuje na náhradní objekty (prádlo).

Náboženský fetišismus je původně uctívání neživých přírodních nebo umělých předmětů - fetišů, jimž se připisují magické vlastnosti. Je formou animismu a ve své typické podobě bývá přítomen v tradičních západoafrických náboženstvích a Voodoo, které z nich vychází.

-----------------------------------------------------------------

"Il progetto feticista di Claudia Ghimel"

Il feticismo è un focus erotico su alcuni tipi di oggetti (biancheria intima, scarpe, accessori) o su determinate parti del corpo (gambe, seno, mani). Statistiche mediche e manuali diagnostici indicano il feticismo come paraphilia.

Le origini della parola fetish sono originarie dell'espressione portoghese fetico, che si riferisce ad un artefatto artistico con significato erotico simbolico. Questo artefatto era una sorta di oggetto di culto adorato e adorato e talvolta attribuito a abilità supernormali. In molte religioni primitive è stato adorato come idoli. Per la prima volta, hanno usato la parola fetish Richard von Krafft-Ebing (1886) e Alfred Binet (1887).

Nella psicoanalisi di S. Freud, il feticismo sessuale significa una certa perversione della libido che si concentra sugli oggetti sostitutivi (biancheria intima).

Il feticismo religioso è originariamente il culto degli oggetti inanimati naturali o artificiali - i feticci che sono attribuiti a qualità magiche. È una forma di animismo e nella sua forma tipica è presente nelle religioni tradizionali dell'Africa occidentale e nel Voodoo che ne deriva.

--------------------------------------------------------------------------------------

«Фетишистский проект Клаудии Гимел»

Фетишизм - это эротический акцент на некоторых предметах (нижнее белье, обувь, аксессуары) или на определенных частях тела (ноги, грудь, руки). Медицинская статистика и диагностические руководства указывают на фетишизм как на парафилию.

Истоки слова фетиш происходят от португальского выражения fetico, которое относится к художественному артефакту с символическим эротическим смыслом. Этот артефакт был своего рода культовым объектом, которого обожали и поклонялись, а иногда приписывали сверхъестественным способностям. Во многих примитивных религиях ему поклонялись как кумиры. Впервые они использовали слово фетиш Ричард фон Крафт-Эбинг (1886) и Альфред Бине (1887).

В психоанализе С. Фрейда сексуальное фетишизм означает определенное извращение либидо, которое фокусируется на предметах замены (нижнее белье).

Религиозный фетишизм изначально является поклонением неодушевленным природным или искусственным объектам - фетишам, которые приписываются магическим качествам. Это форма анимизма, и в ее типичной форме она присутствует в традиционных западноафриканских религиях и Вуду, которая исходит от них.

----------------------------------------------------------------------------

"The Fetishist Project by Claudia Ghimel"

Fetishism is an erotic focus on certain kinds of items (underwear, shoes, accessories) or on certain parts of the body (legs, breasts, hands). Medical statistics and diagnostic manuals point to fetishism as a paraphilia.

The origins of the word fetish originate from the Portuguese expression fetico, which refers to an artistic artifact with symbolic erotic meaning. This artifact was a sort of cult object that was adored and worshiped and sometimes attributed to supernormal abilities. In many primitive religions he was worshiped as idols. For the first time, they used the word fetish Richard von Krafft-Ebing (1886) and Alfred Binet (1887).

In S. Freud's psychoanalysis, sexual fetishism means a certain perversion of libido that focuses on replacement objects (underwear).

Religious fetishism is originally the worship of inanimate natural or artificial objects - fetishes who are attributed to magical qualities. It is a form of animism, and in its typical form it is present in the traditional West African religions and the Voodoo that originates from them.

--------------------------------------------------------------------

"Das Fetischistprojekt von Claudia Ghimel"

Fetischismus ist ein erotischer Fokus auf bestimmte Arten von Gegenständen (Unterwäsche, Schuhe, Zubehör) oder auf bestimmte Teile des Körpers (Beine, Brüste, Hände). Medizinische Statistiken und diagnostische Handbücher zeigen auf Fetischismus als Paraphilie.

Die Ursprünge des Wortes Fetisch stammen aus dem portugiesischen Ausdruck fetico, der ein künstlerisches Artefakt mit symbolischer erotischer Bedeutung bezeichnet. Dieses Artefakt war eine Art Kultobjekt, das angebetet und verehrt wurde und manchmal den übergeordneten Fähigkeiten zugeschrieben wurde. In vielen Urreligionen wurde er als Götzen verehrt. Zum ersten Mal nutzten sie das Wort Fetisch Richard von Krafft-Ebing (1886) und Alfred Binet (1887).

In S. Freuds Psychoanalyse bedeutet der sexuelle Fetischismus eine gewisse Perversion der Libido, die sich auf Ersatzobjekte (Unterwäsche) konzentriert.

Der religiöse Fetischismus ist ursprünglich die Anbetung der unbelebten natürlichen oder künstlichen Gegenstände - Fetische, die magischen Qualitäten zugeschrieben werden. Es ist eine Form des Animismus, und in seiner typischen Form ist es in den traditionellen westafrikanischen Religionen und dem Voodoo, der von ihnen stammt, vorhanden.

-------------------------------------------------------------------------------