Jsem pravý Cuckold

4.8.2021 asmot

Jsem Cuckold a kdo toto nezažil, nikdy nepochopí jaké to je trápení a jakou bolest na duši to přináší, když se to člověk bojí přiznat svému partnerovi.
Nemluvím teď o tom druhu "Cuckold" kteří to berou jen jako módní výstřelek, kteří to chtějí jen vyzkoušet a nebo si myslí že by se jim to mohlo líbit, ale mluvím o nás, kteří skutečně jsme Cuckold a kteří víme že bez toho nemůžeme žít, že bez toho nikdy nemůžeme být šťastní, že bez toho nemůžeme fungovat a pokud nenajdeme a nebo nemáme tolerantního, chápavého, ale hlavně milujícího partnera, že nikdy nedojdeme štěstí, klidu a nezbavíme se trápení z nenaplněného smyslu života.
Je to podobné jako u homosexuálů, kteří se to snaží "přebít" heterosexuálním vztahem, který je však již od počátku odsouzen k nezdaru, neboť vlastní podstatu smyslu života prostě nejde oklamat.

Jsem Cuckold, pravý cuckold a věděl jsem to o sobě mnoho let. Styděl jsem se to říci své ženě a bál jsem se jí to říci a tak jsem s tím bojoval, snažil se toho zbavit a snažil se to maskovat a předstírat normální a spokojený život. Svou ženu jsem měl rád a nechtěl jsem o ní přijít a velmi jsem se bál její reakce.
Mnohokrát jsem se jí to už chystal říci, ale pak opět odvahu ztratil a s každým dalším neúspěšným pokusem jsem se propadal do stále větší temnoty a deprese.
V milostném životě, i po více jak dvou desítkách let od seznámení a manželství, nám to celkem klapalo, ale bylo to jen zdání a klam. Tedy alespoň pro mě. Kdo toto zažil, tak mě nyní chápe a ví o čem píši.
Naše milování bylo krásné a samozřejmě docházelo i k oboustrannému uspokojení. V mém případě však šlo pouze o uspokojení fyzické, ale to důležitější, duševní se bohužel nedostavovalo. Následující den po milování obvykle následovaly hádky a manželka říkala že jsem druhý den po milování protivný, mrzutý, nenávistný a zlý a měla nejspíše pravdu. Až s odstupem času jsem si uvědomil, že to bylo právě absencí toho duševního uspokojení, kdy vlivem toho na mě dolehl splín. Ač milování přinášelo krásné prožitky, vždy následovaly výčitky a zloba a to především vůči sobě samému. Zlobil jsem se především sám na sebe, nenáviděl se že jsem se s tím ještě nesvěřil, že jsem nevyhledal pomoc a že jsem nevěděl jak dále a vinou nenávisti vůči sobě samému, to odnášeli i mí nejdražší.
Opět jsem se s tím snažil bojovat a snažil se toho zbavit, leč opět marně.
Po nějakém čase jsem vyzkoušel svou mysl oklamat a na chvíli to opravdu pomohlo. Zakoupil jsem a do naše milování zapojil, umělého "kamaráda" a při jeho zapojení jsem si představoval, že se jedná o jiného muže, který se miluje s mou ženou a tímto jsem se klamal a opravdu se mi dařilo po nějaký čas dosahovat alespoň částečného duševního uspokojení a stalo se to, o čem jsem čítával. Díky tomu jsem se do své ženy znovu bláznivě zamiloval a díky tomu, že jsem po tolika letech docházel i onoho duševního uspokojení, choval jsem se jak zamilovaný puberťák.
Bohužel to co jseš a po čem mysl a srdce touží, to oklamat nedokážeš a po čase mysl poznala že to je jen klam a hra a nikoliv plnohodnotné uspokojení tužeb a já opět upadl do temnot a trápení. Dál jsem hrál spokojeného manžela a vnitřně trpěl. Jednoho dne, po mnoha probdělích nocích a neskutečné duševní i fyzické únavě a vyčerpání, jsem se své ženě svěřil. Reakce byla, tak jak jsem slyšel od jiných a jak jsem předpokádal, nechápavá, leč nikoliv zlostná, jak jsem se zprvu obával. Nevysmála se mi, nevyhodila mě z domu, leč nechápala mě a myslela že jde o nějaký výstřelek a bála se že jde o lest, kterak ji vtlačit do nevěry. Podruhé to brala jako že ji už nemám rád a potřetí že jí mám za prodejnou ženu. Nemohla pochopit že je tomu přesně naopak a že ona je pro mě jediná, žádnou jinou nechci, že jen jí miluji, vážím si jí, ale prostě jinak nemohu a cítím to právě tak a toužím po tom a bez toho nikdy nebudu moci být šťastný. Byly to dlouhé debaty a dlouhé vysvětlování, ale jednoho dne to snad pochopila a protože mě milovala, souhlasila s mnou navrhnutou variantou "kompromisu". Navrhl jsem, že půjdeme do swingers klubu. Vysvětlil jsem jí co jsem si přečetl a sice že tam chodí převážně páry, že není povinnost se někomu "odevzdat" a nebo měnit partnery a že když nebude chtít a bude jí to proti mysli, že odejdeme. Byl to nesmírně důležitý milník a já si velmi vážil toho, že se mi snaží vyjít vstříc a snaží se mi pomoci a pochopit mé touhy.
Vybrali jsme si klub a dorazili k jeho dveřím. Tu ztratila odvahu a chtěla jít pryč, ale já jí vysvětlil že utéci z před dveří a mít panický strach z něčeho, co ještě neznám, je dětinské. Přesvědčil jsem jí abychom šli dovnitř a uvidíme a případně odejdeme potom. Souhlasila a my vešli, nechali se uvést a vše si vysvětlit. Nervozita byla u nás obou na maximu, ale společně jsme se převlékli. Já jen do ručníku a manželka do svůdné košilky s podvazky a přes to si vzala župan. Odebrali jsme se do společné místnosti s barem a dali si šampus. Oba jsme se nesměle rozhlíželi a na obou z nás muselo být znát, že jsme zde poprvé. Při našem rozhlížení jsme zaregistrovali i dva manželské páry, které seděly spolu a bavily se. Chvíli jsme na nich spočinuli pohledem a oni si toho patrně všimli a obrátli pozornost k nám a usmáli se. Naše reakce byla taková, že jsme oba ucukli vylekaně pohledem, což je muselo patrně pobavit. Atmosféra byla přesto úžasná a já cítil, jak na mě začíná působit. Otočil jsem se čelem ke své ženě, usmál se na ní a dlouze hleděl do jejích nádherných očí. Již nyní jsem byl vděčný za to, kam až dokázala zajít a co pro mě byla ochotná učinit a obětovat. Vyslala ke mě milý úsměv a já jí láskyplně pohladil na tváři, po šíji a opět po tváři. Cítil jsem obrovskou vlnu vzrušení a toužil jsem jí líbat. Naklonil jsem se k ní a políbil. Naše ústa se střetli a spojili v nekonečném polibku. Líbal jsem jí a dlaní stále hladil na šíji a sjížděl pomalu níže na ramena a pokračoval na prsy. Rozvázal jsem jí župan a rozhrnul jej, abych se lépe dostal na mé nejoblíbenější místo na jejím těle - na bříško. Župan se rozhrnul a odhalil všem na odiv celou manželčinu krásu zabalenou do neméně krásného prádla. To vědomí mě vzrušilo ještě více. Vědomí že teď mou ženu "okukují" a hodnotí jiní muži. Pokračoval jsem v líbání a hlazení a rukou pomalu zajel až do klína. Nohy měla žena pevně sevřené k sobě, přeci jen stud v ní ještě vítězil. Hladil jsem bříško a opět se vrátil ke klínu a mírným tlakem se snažil pevně sevřená stehna alespoň částečně rozevřít, což se setkalo s úspěchem. Nepatrně stehna rozevřela a povolila průnik mým prstům k jejímu pokladu. Přejel jsem prstem po její štěrbince a zjistil, že tato je zcela vlhká a to tak, že jsem takové vzrušení u ní snad ještě nezažil. Dráždil jsem prstem vchod do její jeskyňky a poté i na kousek pronikl dovnitř a pak opět ven. Znovu jsem přejížděl po její lasturce a dráždil její fazolku a opět pronikl dovnitř a takto to neustále střídal, až jsem přerušil líbání, naklonil se jí k uchu a zeptal se, zda se chce milovat. Odpovědí byl nádherný úsměv a letmé přikývnutí. Vzal jsem jí za ruku a vydali jsme se k jednomu z pokojů. Vybral jsem pokoj bez dveří a i s našimi nápoji jsme se usadili na pohodlné sofa. Upili jsme něco šampaňského a já začal svou ženu opět hladit a líbat. Líbal jsem ji na šíji, což velmi miluje a laskal její ušní lalůček. Dlaní jsem hladil její rameno a pomalu odsouval ramínko košilky, až toto sklouzlo na úroveň loktů, přičemž má žena učinila pohyb, jímž ramínko zcela sklouzlo a opustilo ruku. Totéž jsem učinil i s druhým ramínkem a poté co i toto bylo pryč, sesunul jsem vrchní část košilky a odhalil tak krásné a velké prsy své ženy pro své ruce a započal v hlazení jejích prsů. Všiml jsem si že má žena má zavřená víčka a jen si vychutnává mou něhu. Na chvíli jsem se zastavil, pohladil jí po vlasech a políbil, přičemž jsem si v zrcadle umístěném za manželkou všiml, že mezi "dveřmi" stojí dva muži. Byli to oni muži z těch dvou manželských párů. Usmál jsem se na ně, kývl na pozdrav a pokračoval jsem ve věnování se své ženě. Nevím zdali si jich všimla také, či nikoliv, u mě to však vyvolalo obrovskou vlnu nového vzrušení a příval nové energie. Opět jsem líbal svou ženu na šíji, ramenou a začal laskal její prsy a líbat její bradavky. Blížil jsem se k líbání a laskání mého oblíbeného bříška, když jsem v tom zaslechl "můžeme se přidat"? Lekl jsem se a cítil jsem že má žena také a podvědomě se snažila zakrýt svá intimní místa, ale bylo to marné. Odvětil jsem že ať se nezlobí, ale že jedině pokud by s tím manželka souhlasila a ta zatím nenašla odvahu, tak ať se opravdu nezlobí, ale že dívat se mohou. Muži to pochopili, o kousek ustoupili a já opět začal v líbání a hlazení. Žena ještě chvíli hleděla s "polovyděšeným" výrazem, ale ve chvíli kdy jsem svými polibky doputoval až k její lasturce a prvně se špičkou jazyka dotkl jejích závojíčků a její fazolky, celkem hlasitě vzdychla a víčka opět slastně přivřela. Nádherně tekla a nádherně chutnala. Dával jsem si záležet a dráždil jí jazykem jak jsem jen nejlépe uměl. Když jsem měl pocit že to na ní přichází, ustal jsem a líbal chvíli vnitřní stranu stehen a její bříško a rukama jí hladil prsy a boky. Na chvíli jsem zvedl hlavu, rukou jí hladil a sjel až do klína a prstem dráždil její lasturku a jedním prstem začal pronikat dovnitř. Prohnula se v zádech a opět vzdychla. Druhou rukou jsem naznačil pánům, aby přistoupili blíže a začali mou ženu hladit a sám jsem vyměnil prst v lasturce za jazyk a opět začal jazykem dráždit závojíčky své ženy a její fazolku, přičemž prst jsem si nechal za pomocníka a občas jím zajel dovnitř a dráždil bod G. Oba muži pochopili mou výzvu a přistoupili blíže. Pozoroval jsem to zdviženým zrakem od manželčina klína a čekal na její reakci. Ruce obou pánů se dotkly manželčina těla téměř současně a i má žena to pochopila a cukla sebou. Zvýšil jsem intenzitu laskání a dráždění její jeskyňky, přičemž oba muži hladili její prsy, bříško a boky. Má žena se slastně vlnila a o to více, když muži sebrali odvahu, naklonili se a začali manželce líbat bradavky. Troje ústa líbala nejcitlivější erotogenní zóny mé ženy a tři páry rukou jí hladili na zbytku těla. Má žena už vzdychala v pravidelném rytmu a její pánev se pohybovala v rytmu maximálního vzrušení a bylo evidentní, že se blíží její vrchol. Ve snaze tento oddálit jsem na chvíli v líbání její lasturky ustal a opět se věnoval jejímu bříšku. Oba pány jsem přerušil v laskání jejích bradavek a nechal je opět chvíli jen hladit. Rukama jsem je posunul kousek výše, od oblasti manželčina pupíku, k oblasti ramen a vyzval je, aby opět hladili mou ženu, přičemž tentokrát slovně, aby má žena slyšela, že je to mé přání. Pánové uposlechli a já začal opět s líbáním lasturky. Líbal jsem její lasturku a prstem dráždil její bod G a měnil tempo a intenzitu líbání a tlaku prstů, když v tom se stalo něco, co mou hladinu vzrušení posunulo na novou úroveň a málem to stálo za mým předčasným vrcholem. Má žena poprvé zvedla ruce z pohovky a uchopila oba pány za jejich chlouby.. Myslel jsem že exploduji a byl jsem na samém vrcholu blaha. Zintenzivnil jsem líbání a hlazení a žena poznala a poprvé dostala snad i důkaz, že to je právě to po čem toužím a s takto nabytým vědomým a odvahou, přitáhla oba pány blíže k sobě a vzala si je do pusy. Nejprve pána nalevo a poté pána napravo. Měl jsem co dělat a v totální křeči a stažení všech svalů jsem zadržoval přicházející orgasmus. Povedlo se a já už nechtěl otálet a chtěl si ten přenádherný pohled, kdy má žena uspokojuje dva jiné muže, náležitě vychutnat. Přiložil jsem svůj úd k jejímu vchodu a začal pomalu pronikat dovnitř, přičemž jsem si stále vychutnával ten nádherný pohled. Má žena již hlasitě sténala, jen co jí plná ústa dovolovala a já přirážel, měnil tempo a i hloubku zásunu. Chvíli jen na krajíčku a velmi pomalu a chvíli jen dorážení na samém konci a pak běžné milování se zásuny v celé délce. Žena jim "leštila" jejich chlouby, chvíli olizovala žalud, pak přejížděla po spodní hraně jejich chlouby a dráždila uzdičky a pak zase zcela divoce a živočišně kouřila a bylo evidentní, že je ve stejném opojení jako já. Bylo vidět že i na pány toho začíná být moc a v jednu chvíli pán nalevo uchopil svou chloubu, vyňal ji z manželčiných úst a s prohnutím v zádech a polohlasným křikem začal skrápět manželčina ústa teplým semene a žena ač to příliš nemusí, pod tíhou vzrušení a okamžiku, otevřela ústa a chytala sperma do úst a polykala jej. Myslel jsem že se tím nádherným pohledem snad zblázním. Bylo to neuvěřitelné, bylo to nádherné a bylo to fascinující. Byl jsem vzrušen jak nikdy a strašně jsem toužil svou ženu líbat, bez ohledu na potřísnění semenem. Naklonil jsem se a začal jí líbat. Naše polibky se střetli a já si vychutnával směs jejích slin a semene a byl jsem v sedmém nebi. Jak smyslů zbavený v nastalé euforii, radosti a štěstí jsem olizoval zbytky semene z jejího obličeje a líbal se s ní. Druhý pán se však také dožadoval dokončení svého úkolu a tak jsem uvolnil manželčina ústa pro jeho chloubu a netrvalo dlouho a i tento muž explodoval. Rovněž jej vyňal z manželčiných úst a začal jí skrápět obličej a ústa, přičemž ona opět s otevřenými ústy se snažila zachytit, co jen šlo. Tentokrát však nepolykala. Tolik spermatu kolik tento muž vyprodukoval, to jsem snad ještě neviděl. Manželka měla plnou pusu, celý obličej, krk a dokonce i prsy. Vychutnával jsem si ten pohled a přemýšlel proč si asi nechala sperma v puse a nepolkla jej, nebo nevytlačila z úst, když v tom ke mě vztáhla ruce, přitáhla si mě a začala mě líbat a přitom mi sperma "tlačila" do mých úst. Bylo to něco nepopsatelného, něco úžasného. Naše jazyky se proplétaly, naše ústa byla plná teplé, slané a lepkavé hmoty a polibek tím nabral nového, nádherného rozměru. Takto jsem se se ženou "dělil" o sperma a líbal snad několik minut a oba pánové tomu příhlíželi. I já však cítil že to na mě jde, ale chtěl jsem vydržet až na manželčin vrchol. Jakoby jeden z pánů věděl oč se snažím, jal se mi pomoci a začal manželku prstem dráždit na její fazolce, což už bylo i na ní dost. Vzdychala stále hlasitěji a náhle se vzepjala, pána chytla za ruku, křečovitě jí držela na místě, mě chytla za bok a do obou z nás zaryla své drápy a s hlasitým křikem slyšitelným snad na míle vybuchla na vlně toho nejsilnějšího orgasmu, jaký jsem kdy u ní zažil. To bylo i na mě moc a prakticky v téže chvíli jsem se propnul i já a začal ji plnit svým semenem. Byla to nádherná chvíle a byla ještě o to nádhernější, že jeden z mužů se k ní naklonil a začal jí líbat a ona jeho polibky přijala. Byly to překrásné okamžiky, nádherné chvíle. Byl jsem šťastný a zbýval poslední úkol, který mám velmi rád a který mi není příliš mou ženou dopřán. Sklonil jsem se k jejímu klínu a tomuto svým jazykem poděkoval za nádherné chvíle a lízal vytékající sperma smísené s postorgastickým poševním sekretem. Mám rád tuto praktiku, mám rád tuto chuť a beru to jako poděkování své ženě a důkaz oddanosti a mé lásky. Lízal jsem její lasturku velmi jemně a vychutnával si dozvuky manželčina orgasmu a pohled na její polibky s neznámým mužem. Oba muži poděkovali a složili manželce mnoho komplimentů směrem k její kráse a umu a bylo vidět že jí to viditelně potěšilo a snad i zvedlo hladinu sebevědomí, když i od jiných mužů zase po tolika letech slyšela, to co slýchávala jen ode mě a pomalu tomu již nevěřila a sice že je nádherná, úžasná a fantastická žena.
Ještě chvíli jsme se mazlili a vychutnávali si dozvuky toho nádherného zážitku. Dopili jsme a vydali se k odchodu a odjeli domů. Od té doby svou ženu nevidím tak, jak jsem ji viděl před tím, a sice jen jako obyčejnou ženu, mámu od dětí, ženu v domácnosti, uklízečku a kuchařku. Vidím jí nyní zcela jinýma očima a v jiném světle. Je to má překrásná bohyně, je to ta nejnádhernější bytost ve vesmíru, nejkrásnější a nejúžasnější ze všech a já jí miluji jak nikdy nikdo nikoho nemiloval. Vidím nyní její nádhernou Auru a i kdyby byla oděna v ten nejošklivější šat, pro mě bude vždy ta nejkrásnější ze všech. Jsem do ní blázen. Vím co pro mě udělala a beru to jako nejvyšší důkaz opravdové lásky. Učinila mě, po dvojitém otcovství, potřetí šťastným, skutečně šťastným. Dala mi možnost žít, ukončila mé trápení a zbavila mě bolu a tíhy jež svírala mé srdce. Je pro mě vším a nelze ani vyslovit jak ji miluji. Zbožňuji ji při každé její činnosti, když vaří, když uklízí, když prochází, když pobíhá kolem dětí a toužím jí neustále objímat, hladit a líbat a také tak činím. Miluji ji nade vše a není nic, co bych pro ni neudělal. Chovám se sice nyní jak zamilovaný puberťák a snad jsem svému okolí i pro smích, ale mě to nevadí, protože já jsem tuze šťastný a ona snad také.

Komentáře uživatelů

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste.

Pořadí komentářů: Podle jazyka Podle data
Krásné napsáno, také se chystáme něco takového prožít jen sebrat odvahu a vyrazit.
Tohle je úžasné, jak obsahově, tak formou. Strašně dlouhé jsem zde nečetl tak parádně napsanou povídku, navíc s mým oblíbeným tématem :) 👍👏 už teď se těším na ty vaše další povídky a jdu se do nich hned pustit :)
i moje zena mi tohle po case splnila...trochu v jine forme, ale intenzita byla stejna u me i u ni.
Suprovní povídka,bohužel u nás to skončilo u mého svěření se své ženě s jejím nepichopením a tak se trápím dál,snad jednou ....
Krásně napsáno a prožíváme to se ženou naprosto stejně a po 27 letech manželství nám to krásně oživilo sexuální život. Kdo nezažil, tak neví o čem je řeč.
Tak to je úplně skvěle napsáno a úplně přesně vím o čem ta povídka je. Já jsem zatím pouze u toho prvního kroku.
Skvěle napsáno. Mám to stejně a asi bych nenalezl slova, která by to vystihla lépe. 👏👏👏