Kancelářská romance

22.10.2019 Autor: Zeronia 35 komentářů

By: Zeronia

Povzdechla si. Setřela poslední stůl, a nechala na něm hadřík ležet. Pak si vzala propisku, a lepící bloček, aby na něj napsala krátký, milý vzkaz. Z kapsy džínových kraťasů vytáhla lesk na rty. Přidala na žlutý papírek otisk svých rtů, nadzvedla klávesnici a nalepila vzkaz pod ni. Pohledem přelétla místnost, aby zkontrolovala, zda vše uklidila, ale myšlenkami byla u člověka, jemuž zanechala vzkaz, skrytý pod klávesnicí. Ty jeho moři podobné oči, zlatavé, krátce střižené vlasy. To tělo a krásný, rozkošný úsměv. Moc často ho nepotkávala, ale právě proto si vážila každého setkání s ním. Vždy se jí rozbušilo srdce, a věnovala mu nesmělý úsměv a pozdrav. Pozdrav jí oplatil ale úsměv ne. Tvářil se zaměstnaně, ustaraně, a mnohdy i nervozně. Ji to vždy zamrzelo.

Vrátila se zpět do reality. Musela ještě vytřít. Chtěla si dojít na chodbu pro kbelík, a koště, ale než vůbec stihla vzít za kliku, udělal to někdo jiný zvenku. Nadskočila leknutím, a vzápětí se jí divoce rozbušilo srdce, když se dveře, otevřeli. Stál v nich on. Krásný, tajemně sexy a pro ni nedostupný. Věděla, že ji by si nikdy nevybral. A tak, i přesto, že do něj byla tajně zamilovaná, nikdy se ani nepokusila, dát mu to nějak najevo. Pokaždé ale zrudla, jakmile ho někde potkala, byla nesvá, a snažila se předstírat, že ji nezajímá. Stydlivý úsměv, a pozdrav, to bylo vše. O to více se jí rozbušilo srdce, když ho teď viděla.
Okamžitě si vzpomněla na vzkaz pod klávesnicí, a modlila se, aby ho nenašel dříve, než stihne dokončit svou práci. Při představě, že ho najde dříve, než stihne utéct, ji polévalo horko. On vešel do místnosti a pozdravil. Pozdrav opětovala, a snažila se, aby měla svou práci hotovou, jak nejrychleji to šlo. Přešel ke svému stolu, zapnul monitor, počítač, a posunul klávesnici, aby se mohl dlaněmi opřít o desku stolu. Ona si ani nevšimla, když objevil vzkaz, usmál se na něj, odlepil ho a schoval ho do kapsy kalhot. Pak se znovu dlaněmi opřel o desku stolu, svěsil hlavu mezi ramena, a zamyšleně utkvěl pohledem na zářivě oranžovém hadříku. Sám pro sebe se usmál, otočil se čelem do kanceláře a nasadil nečitelný výraz.
,,Zřejmě jsi tady na stole, zapomněla hadřík.,,
Znovu cítila, jak rudne. Zamumlala tichou omluvu, a ihned pro hadřík šla. Stál čelem k ní, jednu ruku v kapse. Aby se k hadříku dostala, musela do jeho těsné blízkosti. Nebylo jí to nepříjemné, ale cítila se nesvá. Něco viselo ve vzduchu. Jakmile byla tak blízko něho, že mohla cítit teplo a vůni jeho těla, vytáhl z kapsy ruku, v ní žlutý papírek z lepícího bločku. V tu chvíli, věděla, že je zle. Prudce zvedla hlavu, a provinile se mu podívala do očí.
Tyhle vzkazy, mu pod klávesnicí nechávala bezmála dva měsíce. On nevěděl, od koho jsou, (jen to tušil) a ona to tak chtěla nechat. Teď ale nastala chvíle pravdy. A ona řekne pravdu, i kdyby se jí měl vysmát, s čímž počítala.
,,Předpokládám správně, že tohle, mi tu necháváš ty?,, Položil do napjatého ticha otázku. Byť ta slova nezněla vyčítavě, měla se na pozoru, a cítila se provinile. Strach, který se snažila skrýt, se stejně projevil v jejích doširoka rozevřených, dlouhými a hustými řasami, olemovaných očích, když se dívala do těch jeho. Pak sklopila hlavu, a téměř neznatelně, přikývla. Čekala na jeho reakci, a nemusela čekat dlouho. Jemně ji vzal za bradu, zvedl jí hlavu a zadíval se jí do očí. ˇMá tak krásné, něžné oči.ˇ Prolétlo mu hlavou. Jeho pohled byl nic neříkající, a ona měla strach, co bude dál. Usmál se. Z toho úsměvu, jí měkla kolena. Strach vystřídal údiv, který jí rozšířil oči ještě víc. Tohle absolutně nečekala.
,,Je to moc milé…,, odmlčel se. ,,ale…ty polibky…,, se zatajeným dechem napjatě čekala, co řekne. Nervozně si odkašlal, a téměř zašeptal.
,,Byl bych raději, kdybys je věnovala mě, a ne kusu papíru.,, Málem se jí zastavilo srdce.
,,Cože?,, Vyhrkla šokovaně, s vykulenýma očima, a pusou dokořán. Srdce jí v hrudi skákalo jako zběsilé, a zpívalo bláznivou píseň zamilovaných. Nemohla uvěřit tomu, co právě řekl, a připadala si jako v přeslazené telenovele, ve které v posledním díle, vše dopadne šťastně..
Místo odpovědi ji objal, přitáhl si ji k sobě, sklopil k ní hlavu a lehce otřel své rty o ty její. Ze začátku, byla v jeho náruči napjatá, ale jak se jejich polibek prohluboval, postupně celá vláčněla. Začala si jeho rty vychutnávat, a on si vychutnával její. Ruku z její brady, přesunul na rameno, zatímco, druhou na záda. Napodobila ho a prsty mu vpletla do vlasů. Druhou rukou přejela po jeho svalnatých zádech, a ovinula mu ji kolem pasu. Přitáhl si ji blíž k sobě, oběma dlaněmi sjel pod její zadeček, a bez varování, ji vyzvedl do vzduchu. Překvapením mu vypískla do rtů, a zasmála se spolu s ním.
Posadil ji na stůl, a sám si stoupl mezi její stehna. Znovu ji k sobě přitiskl a bez přestávky ji líbal. Jeden, druhého hladili, kam dosáhli. Vzrušeně mu vydechla do úst, když ji pohladil po ňadru. Chtěla, aby cítil to samé, co cítila ona. Proto, dlaní přejela z jeho zad, přes bříško a dolů do rozkroku. Jakmile ucítil, jak ho její ruka hladí přes tuhou džínovinu kalhot ve slabinách, zavzdychal a prohloubil jejich polibek. Pak se od ní na okamžik odtrhl, jen aby jí přetáhl tričko přes hlavu, a odhodil ho kamsi za sebe do místnosti. Než mu dovolila, znovu ji políbit, napodobila ho, a jeho tričko přistálo jen kousek od toho jejího. Přitáhla si ho k sobě, ve snaze cítit jeho nahý trup, na svém. Dlaněmi jí zkoumal záda, dokud nenašel, co hledal. Vzápětí vnímala, jak se snaží, zbavit jí podprsenky, z černých krajek. Když byl, rozepnut poslední háček, odtáhla se od něj. Stáhl jí ramínka z ramen a další kus textilu, přistál na zemi. Nejprve její ňadra polaskal rukama, poté jazykem obkroužil bradavky, a pak ji k sobě znovu přitisknul. Užívala, si dotek jeho horké, voňavé kůže na své a oběma rukama, zkoumala jeho svaly, pod sametovou pokožkou. Jak jí oplácel, laskání, cítila jak se vlní a jak jsou pevné. Oběma rukama, přejel na její bříško a z něj na zapínání kalhot. Aby mu to usnadnila, položila se na stůl, ale opřela se o lokty a oplácela mu pohled, plný vášně. Díval se jí do očí a ona v něm mohla vidět to samé, co v očích měla ona sama, ale i něco navíc, co nedokázala identifikovat. Přikládala to, chtíčem, zastřené mysli.
Chodidly se opřela o hranu stolu, aby jí bez větších obtíží mohl stáhnout kraťasy. Černé krajkové prádlo bylo to jediné, co měla na sobě. I ona ho chtěla zbavit přebytečných vrstev oblečení, a tak se natáhla a s dychtivostí, jí vlastní, mu rozepla a stáhla kalhoty i s černými boxerkami. Setřásl oba kusy oblečení a odkopl je. Sjížděla ho chtivým pohledem a musela si přiznat, že je přesně tak krásný jak si ho vždy představovala. Uprostřed jeho bříška se těsně pod pupíkem objevoval proužek, zlatavých chloupků, který se táhl až na podbřišek. Nataženými prsty se jím jemně prodírala směrem dolů až ke kořenu jeho ztopořeného penisu. Přejela špičkami prstů po celé jeho délce. Zavrněl slastí.
Nemohl se jí nabažit. Dlaněmi se opřel o desku, stolu, a aby jí byl blíž, naklonil se nad ni. Přisál se rty, na ty její, a ona se ho chytila za svalnatá nadloktí. Zaklesla se mu nohama kolem boků, čímž si ho přitáhla těsně k sobě. On přej tenkou látku kalhotek, cítil její horkost, ona jeho tvrdost. Oba ten okamžik vzrušoval ještě víc.
Odtáhl se, jen aby ji rychle zbavil posledního kousku prádla. Pak si ji nekonečně dlouho prohlížel, a laskal ji. Pod jeho pohledem se červenala, ale chtíč ji neopouštěl. Ba naopak.
,,Chci tě.,, zašeptala. ,,Prosím..,, Dodala tiše a naléhavě, jakoby na tom, závisel její život. Rád vyhověl její žádosti. Přitiskl se mezi její stehna, zatímco je od sebe oddálila jak nejvíce mohla, aby ho konečně cítila hluboko v sobě. Opětovala mu pohled, po celou dobu, kdy do ní pomaloučku pronikal. V ten okamžik, jakmile narazil na dno jejího lůna, se jejich pohledy zastřely slastí, která jim oběma, vytryskla do celého těla. Chvíli v ní zůstal nehybný, aby si moli vychutnat jejich spojení. Sevřela ho v sobě, a on slastně zavzdychal.
Na to se v ní rozpohyboval. Místnost zaplnily slastné vzdechy, obou milujících se lidí. Opět se nad ni naklonil a spojil jejich rty v dlouhém polibku, zatímco jemně přirážel. Vpletla mu prsty do zlatých vlasů, aby mu zabránila hlavu oddálit a tím přerušit polibek. Neměl to ani v úmyslu ale jak si to pojišťovala, se mu líbilo. Vroucí polibek, přešel v divoký a vášnivý, a v divoké a vášnivé se postupně měnilo i jejich milování. Přirážel teď s jistou razancí, která ji nutila, hlasitě mu vzdychat do úst. Zvrátila hlavu, a povzbuzovala ho hlasitými vzdechy doprovázenými citoslovci. Zvedla se na loktech, a věnovala mu pohled plný slasti, zatímco bez ustání vzdychala.
Jednu ruku jí podsunul pod zadeček a druhou jí omotal kolem pasu, čímž ji přitiskl pevně k sobě. Zvedl ji ze stolu, a aniž by přerušil jejich spojení, přesunul se s ní ke skříni, stojící jen kousek od jeho stolu. Opřel se o ni zády a svezl se spolu s ní na zem. Převzala iniciativu a začala pohybovat boky. Kancelář znovu zaplnilo jejich slastné sténání. Zanedlouho cítila, že se blíží vyvrcholení. Prudce oddychovala, když ji přelila první vlna slastného uvolnění. S každou další vlnou orgasmu ho v sobě svírala. Způsobovalo mu to nevýslovnou slast. Když uvolňující orgasmus odezněl, položila mu hlavu na rameno a chvíli bez dechu odpočívala.
,,Chtěl bych tě zezadu.,, Zašeptal.
Požitkářsky se usmála. Pomalu ho ze sebe nechala vyklouznout, a pak přešla ke stolu, o nějž se opřela a vyšpulila na něj zadeček. Zvedl se, pohladil ji po něm, a přitiskl svou stále diamantově tvrdou erekci k lístkům její mušličky. Opět do ní pomalinku pronikal a ona zvrátila hlavu, prožívanou slastí. Jednou rukou, ji chytil za bok, zatímco druhou nahmatal její ňadro a začal ho jemně laskat. Každou chvíli měnil tempo, což se oběma zúčastněným velmi líbilo. Po několika minutách už to nemohl vydržet a jeho přírazy nabily na intenzitě. Zkracovaly se a byli tvrdší a tvrdší. Varlata jí narážela na klitoris což oba, shledávali velmi příjemným. Netrvalo dlouho a i on cítil, že se blíží orgasmus. První příval horkého sperma, mu prudce přitáhl varlata k podbřišku, a ona cítila, jak do ní tryská silný proud jeho genofondů. Další přívaly semene už nebyly tak silné ale i přesto si je oba naplno užívali. Zůstal v ní ještě nějakou dobu, dokud úplně neochabl. Až poté, pomalu vyklouzl. Přitiskl se zezadu k ní, a ona otočila hlavu tak, aby se mohli políbit. Odtrhl se od ní, přešel na volné prostranství místnosti a položil se na chladivou podlahu. Vztáhl k ní ruku, v němé prosbě o to, aby se k němu připojila. Udělala, oč žádal a přilehla si k němu. Hlavu mu položila na rameno. Vztáhl ruku, aby vyhledal tu její a propletl s ní prsty. Pohrával si s její dlaní, hladil jí po ní prsty, pohled upřený ke stropu. Ona měla oči zavřené a vychutnávala si tuto vysněnou chvíli.
Náhle promluvil.
,,Já vím, nikdy jsem to nedal najevo, ale…víš, líbíš se mi. Už dlouho. Ale bavím se s tvým tátou a vím, co se ti stalo s tím chlapem…A já se…no…bál aby…vždyť víš, jsem skoro stejně starý jako on, a tvým rodičům by se to nemuselo líbit…,, Projel si vlasy dlaní, rukou si podepřel hlavu a nervozně se zasmál. Otevřela oči a vzhlédla k němu. Podíval se na ni, zpod sklopených řas, a jí v tu chvíli připadal neuvěřitelně sexy.
,,Jsem úplně vykolejená.,, Prozradila mu.
,,Jo, promiň. Ale jen jsem využil situace. Víš, nějakou dobu, jsem přemýšlel, že bych se ti přiznal. Chvílemi už to bylo k nevydržení, vídat tě tady skoro každý den a předstírat že mě nezajímáš. Neumíš si představit, jak to bylo těžké.,, Takové přiznání chtěla vždy slyšet, ale teď nevěděla jestli se jí to nezdá.
,,Asi se budeš divit, ale byla jsem na tom podobně. Už pár let se mi líbíš, ale nenechala jsem se tím ovládat, protože jsi pro mne byl tak nedostupný, a byl jsi ženatý, navíc jsem si myslela, že by ses mi vysmál. Já dvacetiletá puberťačka, a ty dospělý a krásný chlap, který jistě nemá problém se ženami. Tak proč by měl chtít mě.,, Když už byla chvíle pravdy, tak ať jí ví celou. Ohromně se jí ulevilo, když mu to vše řekla.
,,Páni! Vážně už pár let? Já to cítím, podstatně kratší dobu. Začal jsem si tě víc všímat, když jsi tu začala pracovat a já jsem si nemohl nevšimnout tvého, rozkošného, nesmělého úsměvu.,, To ji potěšilo. Věnovala mu již zmíněný úsměv a on jí ho radostně oplatil.
,,Přesně o tomhle mluvím. A to jsem ti ještě neřekl, jak krásné máš podle mě oči. Rozzářila se šťastným úsměvem.
,,Já si také myslím že máš nádherné oči, ale to je jen jedna z mála předností, které máš.,,
,,Opravdu?,, Přidal laškovný úsměv.
,,Opravdu.,, Přitakala vážně a vzápětí se rozesmála. On také.
Oba věděli, že si toho mají ještě hodně co říct, ale první kdo se odhodlal s tím něco udělat, byl on.
,,Víš, tak mě napadlo…Nechtěla bys strávit celý víkend se mnou?,, Zněl trochu nejistě, ale ona to vycítila. Srdce jí poskočilo radostí. Tohle si nevysnila ani v nejdivočejších snech. Nadzvedla se na loktu, nahnula se nad něj a pátravě se zadívala do jeho mořských hloubek.
,,Myslíš to vážně?,, Vydechla.
Přikývl a usmál se. Také přikývla a věnovala mu dlouhý polibek.

Hlasování

Komentáře uživatelů

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste.

Pořadí komentářů: Podle jazyka Podle data
Moc děkuji za názory a to i ty záporné nebo neutrální....tato povídka není pro každého....ale někteří ji ocení....*4* Je to ,,slaďárna,, ale každý občas potřebuje osladit život...*24* Pokračuji dál a budu přidávat další povídku na pokračování...dejte mi den dva...*15*
Krásně napsané. Bez problémů jsem se vtáhla do děje a vžila do role. Obecně mám radši povídky ve stylu BDSM,ale tohle je velmi,velmi příjemná změna, která stojí za to číst! Jemné, vášnivé, romantické. Jen tak dál! *15*
Můžu říct že se mě to velice zaujalo a zároveň sem se dokázal vžit do role a veškeré té slasti co si tam vypsala si doopravdy šikovná a už se moc těším na další příběhy plné vášně a lásky ❤️
Není to špatne, jen velmi mnoho romantiky a taková pohádka. :-) trochu bych pritvrdil. Ale je to věc názoru a vkusu, chuti atd.
příliš mnoho romantiky, červená knihovna..ale jistě si své čtenáře najde
Tahle krásná vzrušující čtivá romantická povidka si zaslouží abys k ní přidala další
Vzhledem k tomu že spousta z vás pokračování chce....asi ho napíšu ale nevím jestli bude tak dobré jako tohle...*243* Dřívější touhy už mě dnes neovládají ale můžu to zkusit napsat...*1*
Fantastické čtení