Pohádka o dvanácti Měsíčkách

28.11.2019 Autor: GgBg 6 komentářů

Božena Němcová
uživatelka života, autorka známá i svými dosti lechtivými pohádkami

Na téměř nepřístupné hoře sedělo okolo vysokého ohně mlčky dvanáct, po všech stránkách urostlých mužů. Nebylo to náhodné uskupení. Byl to gang velmi mocných Měsíčků, vládnoucích počasí a tím i životu na Zemi.

Jenže co se to zde najednou děje? Vatra pozvolna uhasíná a na místo záře plamenů se jim pozvolna začíná zjevovat zářící stvoření. Polonahá žena, oděná jen do jemně průsvitné košilky sahající stěží k jejímu pasu. Měsíčci oněměli, když pod roztrhanou látkou spatřili nádherně tvarované poprsí a z košilatých děr vykukující bradavky, natož když jejich zraky klesly o něco níže a uviděli tam zcela obnažený klín a naproti němu svítil bílý oblý zadeček. Současně uzřeli krásné rysy její tváře, zvýrazněné smyslnými ústy, ucítili žádostivost modrých očí a postřehli, že i teplo z ní jdoucí je intenzivnější než teplo právě uhaslého ohně. A hlavně živočišnější!
Zcela mimochodem a naprosto spontánně jako jeden muž k ní popošli blíž. Tak blízko, až se rameny vzájemně dotýkali jeden druhého. Ona, vidouce na jejich vzdouvajícím se oblečení, že jsou z ní více a více vzrušení, se chtěla přesvědčit, zda se pod vrstvou tlustého režného plátna děje skutečně to, po čem toužila už před svým příchodem. Proto rychle poklekla a začala zvědavě rozepínat jejich hazuky. Samozřejmě že přesně v místě podbříšků. Stalo se, co předpokládala. Vždy po pár knoflíčcích se pláště rychle rozevřely a jako napružená péra jí vystřelovala vzrušená mužství jedno za druhým přímo před obličej. Netrvalo dlouho a byla obklíčena houštinou kopí. Hrozivě vztyčených a připravených na zteč.

Jako žena znalá, která to už mnohokráte zažila, a která má pro strach uděláno, si okamžitě vzala do úst ten nejrozpálenější klacek. Mrštným jazýčkem ho Lednovi začala dráždit a sát mezi sevřenými rty. Jelikož Měsíčků byla přesila, hned přibrala do každé ruky další dva ztvrdlé ocasy. Honila je a na střídačku taktéž kouřila. Celý gang rychle pochopil, že pokud nemají všichni shořet ve společné výhni, musí utlumit zdroje spalujícího tepla. Navíc už na vlastní kůži (-čky) pocítili, že příprava hasícího nářadí bude hodně příjemná, neboť Evička všech dvanáct stříkaček rychle v obou dlaních i v puse prostřídávala a tím v nich zvyšovala dále narůstající tlak.
Zkušeně jim protahovala k prasknutí napnuté uzdičky, čímž ještě více dráždila naběhlé žaludy. Celé to umocňovala hbitou masáží už i tak na Ni hodně nadržených šulínů. Netrvalo dlouho a první z nich začal v rytmických záškubech vlažným ejakulátem zalévat horkost jejich úst. Ostatní se zájmem a obdivem dívali, jak jí po každé takové dávce unikne pootevřenými rty trocha bílého semínka. To pozvolna řídlo, stékalo na bradu, odtud odkapávalo k pevným ňadrům, na nichž se rozlévalo a vodnatělo. Pohled na orální erotično utužoval dosud nevyvrcholeným erekci, zvyšoval napětí i touhu vtisknout jí též svá přirození na kořen jazyka a tam vystříknout všechnu pěnu, kterou jim neúnavně našlehávala. A tak postupně dvanácti Měsíčkům vyhonila a vysála první dávky jejich tekuté touhy.
Po nezbytném kratičkém oddechu je požádala, aby si kolem ní lehli paprskovitě na záda, jako by byli ručičkama na ciferníku. Když měla hlavy těsně u svých nohou, konečně se postavila a zeširoka se nad nimi rozkročila. Až nyní dva tucty očí konečně uzřely ve vyholeném klíně chtivě rozevřenou pičulenku. Z jejího středu se na ně smály jiné rty. Ty, které hlídají vstup do tmavé a teď už i vlhké jeskyňky. Byly tak zbytnělé, že místo hlídání spíše vstupní bránu otvíraly a vzívali k útoku už opět „stojící nájezdníky“.
V ten moment Měsíčci pochopili, že požár uhašen nebyl a že jeho ohnisko je níže než se původně domnívali – těsně pod čerstvě smáčenou košilkou. Jelikož její pysky byly vzrušením krvavě rudé, začali likvidovat tento však jen zdánlivě povrchový požár. Nejprve zkoušeli prokrvené „rty“ ochladit vláhou svých jazyků. Tím však přilévali olej do ohně. Z narůstajícího ženského polohlasného sténání pochopili, že výheň panuje mnohem hlouběji. A tak se rozhodli přichystat si Evičku k vykropení zevnitř.
Svlékli z ní poslední cáry zničené košilky a teď ji již zcela nahou uložili na rozprostřený huňatý kožich. Chvíli se kochali kozatými vnadami, po nichž se ještě proháněly miliony jejich, nyní už zasychajících spermií. Ale ještě více je rozdráždil pohled mezi její nestoudně roztažená stehna vyzývající celou tu bandu k pořádnému vymrdání. Opětovně narůstající tlak ve varlátkách je okamžitě přemohl a jeden za druhým začali na střídačku vrážet své vztyčené údy na dno její natěšeně vlhké kundičky. Teprve tato metoda neustálého utloukání erotických plamínků tvrdými cepíny vedla k postupnému uhasínání evina žáru. Přispívaly k tomu i další a další proudy lepkavého moku, který všech dvanáct Měsíčků do požářiště s velkou úlevou vypouštělo. Netrvalo dlouho a měli pytlíky i semenné váčky úplně prázdné. Všechen jejich obsah nyní pomalu vytékal z přeplněných rodidel, plazivě, vyplňoval a slepoval mezeru mezi hýžděmi, odkud se vpíjel do měkkého kožichu. Postupně vycítili, že se na něm ležící ženě konečně ochlazuje horká krev a že svoji záchrannou sexmisi splnili.

Zpocená, potřísněná (ale jen mírně znavená) Eva se až teď, když opadlo to sexuální napětí, svěřila Měsíčkům se skutečným důvodem své neobvyklé (s)exkurze. Do sloty, nepohody a nebezpečí ji nikdo nevyhnal. Žije normálním životem, je starostlivou matkou a manželkou. No zároveň se svěřila s tím, že má odjakživa tajné sny a dosti netradiční myšlenky, provázené smyslnými představami o sexu jí samotné s partou a na ni řádně nadržených chlapů s údy vzrušenými jen kvůli ní. Zkrátka pro ni a na ni.
Léta přemýšlela, jak alespoň část z nich uskutečnit. Životní zkušenosti a ženský instinkt ji pozvolna dovedly k poznání, že do intimní blízkosti mužů vede nejsnadněji cesta přes péči o jejich tělo, na kterém si zakládají. Proto zkusila štěstí jako lazebnice a do sklepení svého domu nechala přicházet muže, o kterých se domnívala, že by jí dovolili splnit si taková přání.
Úplně v samých začátcích neměla tolik odvahy a sebevědomí, aby jim cokoliv ze svých úmyslů byť jen naznačila. V krátkém čase ale zjistila, že se všem, které si vybrala a kteří se ocitnou nazí na jejím lůžku, líbí. Důkazy o tom měla očividné, ba přímo hmatatelné. Při každé masáži se totiž vždy povážlivě zvedalo prostěradlo jen tak ležérně zakrývající jejich pohlaví. Postupně nabírala odvahu, až jednou si konečně řekla hop nebo trop. Napomohlo tomu i to, že zrovna v ten den měl přijít mládenec, kterého si oblíbila ze všech nejvíc. Při masáži jeho svalnatých stehen se tentokrát neudržela a rukou nenápadně pokračovala výš, než bývá zvykem a jakoby nechtěně lehce zavadila o již dávno ztopořený penis. Rychle pohlédla jeho majiteli přímo do očí, aby zjistila, zdali je ve stejném rozpoložení jako ona. Výrazně se mu v nich zračilo toužebné přání, které okamžitě přečetla a pochopila. Shodila ze sebe lehký oděv, pod nímž měla předem přichystané evino rouno. Nahá vsunula hlavu pod přikrývku jeho intimních partií. Tam uchopila do obou rukou vzrušené ohanbí, pomalu zvedala šíji, až špičkou jazyka dospěla na špičku jeho přirození. Chvíli se tam zastavila a pak mu ho najednou, ve vteřině nečekaně celého pohltila. Překvapený mladík nejprve ucukl, pokrčil nohy a vtáhl tu svou oháňku co nejvíce do klína. Úlek však trval jen okamžik. Vzápětí udělal rychlý pohyb opačným směrem. Prohnul se v kříži, nadzvednul pánev a tím jí vtlačil svoji tvrdou chloubu k mandlím tak, že jí málem vyhrkly slzy. Mladý muž si takovou nádhernou podívanou na krásnou masérku nechtěl nechat ujít a tak jí látku, která byla ještě před chvílí jeho jediným fíkovým listem, rychle stáhnul z hlavy. Když padala k jejím nohám mu se otevřel vzrušující pohled na to, jak její jazyk dělá vše pro blížící se orgasmus. Ten při jeho věku na sebe skutečně nenechal dlouho čekat. I pro ni byl překvapivý a ucítila ho, až když měla v ústech spoustu husté smetany.
Od tohoto okamžiku Eva vášni a touze po „udělání“ chlapa naprosto propadla. Své masáže často a ráda proměňovala na erotické. Její manuální zručnost spojená s orálními dovednostmi dovedla vždy všechny muže až na vrchol zakončený výtryskem horkého semene.

Časem svoje nároky stupňovala, vybírala zdatnější samečky s čím dál urostlejšími nástroji. Na své okolí ovšem nadále působila jako světice a vůbec nikdo netušil, jakáže výjimečná žena se v ní ukrývá. O tuto svoji veřejnou auru, která ji zbavovala zájmu zvědavých očí, nechtěla přijít. Zároveň jí ale už přestával stačit malý okruh ukájených mužů. Chtěla jich mít kolem sebe víc, víc se jim oddávat a častěji si to s nimi rozdávat . Proto si v nedalekém větším městě našla několik na stejnou strunu naladěných kamarádů. Těm naplňovala jejich sny, a oni na oplátku všichni společně naplňovali oba otvůrky krásné potvůrky.
Stále ale přemýšlela, jak dál se svými rostoucími nároky. Postupně se dostala až k myšlence, že úplně nejvýhodnější by bylo užívat si to s těmi nejmocnějšími. Od toho uvědomění byl už malý krůček k rozhodnutí vydat se hledat nehostinnou horu, osídlenou sice jen dvanácti, ale zato ženami naprosto nevyužitými a v sexu postícími se Měsíčky.

Když jim dovyprávěla svůj příběh, tak zcela záměrně šibalsky předstírala, že právě mrkla na své imaginární biologické hodinky, na nichž se naoko ujistila o tom, co dobře věděla - že je v nejlepším ženském věku. A taky na nich jako by uzřela, že je půlka ledna (to samozřejmě též dobře věděla). S bezelstným úsměvem to oboje velmi zištně použila, když prohlásila, že to, co se tu mezi ní a Měsíčky před chvílí událo, byl vlastně neobvyklý dar příchozí poutnice pánovi právě plynoucího měsíce. Pro podporu svého skrytého záměru k tomu ještě přidala doušku o periodě žen, kterou jim stejně způsobují Měsíčci a taky touhách s tím spojených.
Vším tím erotickým povídáním přiměla Měsíčky k rozhodnutí, že si Evičku u sebe nechají a že si jí budou užívat tak jako dnes. Že založí novou tradici, při které budou měsíc co měsíc nádhernými orgiemi oslavovat vládu každého jednoho z nich.
Na stvrzení toho rozhodnutí všech dvanáct Měsíčků několika hlubokými zásuny mezi evčiny slabiny slib zpečetilo. Zároveň tím natěšili ji, sebe i svoje (budoucími úmysly) už znovu vzrušené ču..ky na nejbližší únorovou oslavu.

Gang Měsíčků přijal tento každoměsíční Gang Bang za velebený a všemi nedočkavě očekávaný svátek. A Evička? Tak ta se tím pádem nenápadně stala vládkyní i nad těmi nejmocnějšími a pozvolně tím převzala vládu nad celým světem.

P.S. Žádné „ jahody “ Eva po Měsíčcích samozřejmě nikdy nechtěla, protože pokud by je dostala, kazily by jí jak to vládnutí, tak hlavně vysněné sexování, při němž už konečně navždy bude s velkou radostí každý měsíc čelit výrazné mužské přesile…..

Hlasování

Komentáře uživatelů

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste.

Pořadí komentářů: Podle jazyka Podle data
Nádhera *15*, na chvíli jsem zavřela oči a byla Maruškou. Evičce to závidím a moc jí to přeju.
krásná pohádka.........