HŘÍŠNÁ POBĚHLICE

Hříšné děvky, kurtizány a poběhlice jsouce často obviněny z rozličných činů, ať už uhranutí dobytka, seslání neúrody, odlákání manžela od manželek, poblouzení mužů, aby mohly freje vésti, pro pletky a milkování, kdy nahé tančí za úplňku v divém reji, popíjejíc pelyněk, muže svádí k obcování, mužův úd potírajíc mastí z durmanu, ten se zvětší, ztvrdne jako roh a ony majíce lůno rozevřené, střídajíc se na něj nasedají a provádějí smilstvo do svítání. Berou mužům sílu a zbavují ho semene...Potom jsou vyslýchány, podrobeny právu útrpnému a je nutno vyhnati z nich ďábla, který na sebe bere mnoho podob....Obviněná je předvedena do temného sklepení, zbavena kožichu a hmotných statků a posléze je její tělo prozkoumáno, zda nalézá se někde signum diabolicum.

6878 views 13.1.2021 16:18
191 users like it
Like Share

More albums and videos by this user

User comments

Please log in to add a comment.

Povedené fotečky *24*🤟
@Evar Už jsem vám to psala minulý rok do zpráv, kde to je...
Nádhera!!! Kde to je? Aj my tam chceme ísť...
za co mne trapis
Nádhera! Jenom přijít a zarazit...
I v mučírně se Tvoje Tělo krásně vyjímá!*114**37**277*