User albums (3)

User videos (2)

Additional information

Personal information:  
Age:
42 years
51 years
Zodiac sign:
Aries
Taurus
Sexual orientation:
bi
bi
Marital status:
unmarried partners
unmarried partners
Eye colour:
blue
green
Hair colour:
brown
brown
Height:
178 cm
167 cm
Weight:
98 kg
55 kg

Statistics:

Date registered:
4.3.2019
Attended events:
no
Profile views:
6248

Sex hobbies and interests:

Sex hobbies:
anal sex, deepthroating, dominatrix - slave, fisting, oral sex, piss, sandwich, sex in public, sexy lingerie, group sex, sperm, dominator - slave, fingering
Searching:
Man, Woman, Couple woman & man, Couple woman & woman
Purpose of search:
friendship, sex

Personal description:

Erotické tantrické relaxační masáže jsme pár žena 50 let muž 42 let jsem certifikovaný sportovní masér... děláme sportovní relax a erotické tantra masáž celého těla. Děláme tantra masáž 1500 - 2000 kč . Karviná PRO MUŽE A ŽENY A PÁR

Naučíte se pracovat s dechem a pánevním dnem tak, abyste rozprostřít vzrušení do celého těla. Můžete pak prožívat celotělový orgasmus, který vitalizuje vaše tělo a naplňuje ho energií pro uskutečnění vašich záměrů a vizí.

Zbavíte se studu a poznáte nové roviny prožitku

Projdete vývojem osobnosti na různých úrovních, který zlepší kvalitu vašich vztahů k sobě i svým partnerkám

Mladí muži mohou projít zasvěcením, které jim zkvalitní jejich první sexuální  zkušenosti
PRO ŽENY

Zbavíte se studu a obav z dotyku

Otevřete své srdce radosti a lásce k sobě i ostatním

Můžete odhalit tajemství bodu G a ženské ejakulace

Naučíte se využívat dech a práci s pánevním dnem ke zlepšení vašeho fyzického i duševního zdraví

Dokážete poté zažívat hlubší a láskyplnější spojení se sebou a svým partnerem

PRO PÁRY

Při masáži ležíte vedle sebe a každému z vás se věnuje jeden masér či masérka

Ti kdo vám masáž dávají plně respektují záměr a přání se kterým přicházíte

Při společné masáži můžete získat inspiraci pro váš soukromý intimní život

Poznáváte nové roviny prožitku společně a tím prohlubujete svůj vzájemný vztah...... ....Erotic Tantric Relaxing Massage We are a couple woman 50 years old man 42 years old I am a certified sports masseur ... we do tantra full body massage 2 000 CZK all on request Karviná FOR MEN

You will learn to work with your breath and pelvic bottom to spread the excitement into your entire body. You can then experience a full body orgasm that vitalizes your body and fills it with energy to realize your intentions and visions.

You get rid of shame and get to know new levels of experience

You will go through the development of a personality at different levels that will improve the quality of your relationships with yourself and your partners

Young men can go through initiation to improve their first sexual experience
FOR WOMEN

You get rid of shame and fear of touch

Open your heart to joy and love for yourself and others

You can reveal the secrets of point G and female ejaculation

You will learn to use your breath and work with your pelvic bottom to improve your physical and mental health

You can then experience a deeper and more loving connection with yourself and your partner

FOR PAIRS

During the massage you lie next to each other and each of you is a masseur or masseuse

Those who give you the massage fully respect the intention and wishes you come with

With a joint massage, you can get inspiration for your private intimate life

Do you know new levels of experience together and thus deepen your relationship .........