User albums (5)

Additional information

Personal information:
Zodiac sign:
Taurus
Sexual orientation:
hetero
Marital status:
married
Eye colour:
blue
Hair colour:
blond
Height:
170 cm
Weight:
88 kg

Statistics:

Date registered:
20.11.2012
Profile views:
320733

Sex hobbies and interests:

Purpose of search:
friendship, talking

Personal description:

Život je prikrátky­ na rozčuľovan­ie sa nad malicherno­sťami, tak sa bozkávaj­ pomaly, smej sa šialene,­ miluj úprimne a odpúšťaj­ rýchlo!“