Všeobecné podmienky

Máme radosť z každého návštevníka. Zdieľajte fotky a videá, diskutujte alebo sa zoznámte s niekým novým. Vstupom na stránky Amateri.com vyjadrujete súhlas s týmito zmluvnými podmienkami.

Kto sa môže pridať k Amateri.com?

Ste dospelý, svojprávny, registrovaný užívateľ. Dodržiavate zákony štátu a k ostatným návštevníkom sa správate s rešpektom.

Užívateľský účet

Užívateľský účet (ďalej len "Účet") vzniká úspešne vykonanou registráciou na serveri Amateri.com, počas ktorej užívateľ vložil všetky povinné parametre (meno alebo prezývka, heslo, e-mail, pohlavie, krajina, región) a potvrdil súhlas s týmito zmluvnými podmienkami .

Každý užívateľ smie mať registrovaný iba jeden účet.

Základný účet je zadarmo.

Každý takýto základný účet môže byť po spoplatnenej aktivácii používateľom označený za VIP účet, vďaka ktorému potom môže užívateľ v prostredí Amateri.com využívať doplnkové bonusové funkcie navyše.

Váš užívateľský účet na Amateri.com môžete kedykoľvek z vlastnej vôle zrušiť, a to aj bez udania dôvodov. Rovnako tak môže Váš užívateľský účet zrušiť prevádzkovateľ, napr. z dôvodu porušovania týchto zmluvných podmienok, alebo aj bez udania dôvodov. Zrušenie účtu nechráni pred právnymi dôsledkami počas jeho používania.

Bezpečnosť

Neposkytujete prístup k účtu neoprávneným osobám.

Obsah

Zodpovednosť za nezávadnosť obsahu je na vás. Budeme radi za Vaše fotky, videá, texty aj ďalší obsah, právo na zverejnenie ale nie je automatické.

Pri zverejnení obsahu nám poskytuje výhradnú, časovo neobmedzenú licenciu k publikácii. Je bezplatná a geograficky neobmedzená.

Zaväzujete sa využívať obsah stránok iba na osobné účely. Nie je dovolené kopírovanie ani ďalšie šírenie obsahu. Používať stránky na zárobkovú činnosť možno len na základe povolenia administrátora. V prípade porušenia, bude náhrada škody vymáhaná súdne.

Poplatky

Beriete na vedomie, že nasledujúce služby môžu byť na Amateri.com spoplatnené:

  • VIP členstvo
  • Topovanie inzerátov
  • Sledovanie videí

Spoplatnené služby sú vždy označené a doplnené aktuálnym cenníkom. V cenníkoch spoplatnených služieb je užívateľ dopredu upozornený na výšku nákladov spojených s touto službou alebo metódu výpočtu.

Ak bude služba, za ktorú používateľ zaplatil, nedostupná po dobu dlhšiu ako 24 hodín, bude mu poskytnutá finančná kompenzácia v hodnote 100% uhradenej sumy v podobe poukážky na využitie služieb serveru Amateri.com.

V prípade používateľovej nespokojnosti s využívaním spoplatnenej služby môže užívateľ požiadať o navrátenie poplatku, a prevádzkovateľ týmto garantuje, že každú takúto žiadosť bez výnimky posúdi a vráti poplatok vo všetkých oprávnených prípadoch. V takýchto prípadoch sa operátor zaväzuje, že urobí všetko v jeho silách pre to, aby poplatok používateľovi vrátil v čo najkratšom čase. Spoplatnená služba prestane byť užívateľovi prístupná od okamihu uznania nároku na vrátenie poplatku prevádzkovateľom.

Komunikáciu s koncovými užívateľmi servera, zúčtovacie a fakturačné služby zaisťuje Scrumworks s.r.o.. Kontakt je uvedený nižšie.

Čo je najdôležitejšie

Rešpektujeme zákony štátu a všetkých užívateľov. Správame sa v medziach zmluvných podmienok a ľudskej slušnosti.

Rozhodné právo

Dohody, zmluvy, registrácia užívateľa, a iné právne vzťahy vzniknuté medzi koncovým používateľom a prevádzkovateľom na základe vstupu používateľa na stránky Amateri.com sa riadi platným právnym poriadkom Českej republiky, a to v dobe vzniku tejto zmluvy alebo iného právneho vzťahu.

Práva a povinnosti prevádzkovateľa

Zmluvné podmienky môžeme kedykoľvek meniť, zmeny sú platné v čase zverejnenia.

Kvôli vyššej bezpečnosti máme právo monitorovať účty, správanie návštevníkov i obsah. Ak zistíme porušovanie pravidiel, môžeme účet bez uvedenia dôvodu zrušiť. O obsahu stránky, zverejnenie alebo nezverejnenie obsahu rozhodujeme len my.

Server je zdrojom zábavy, nie úložisko dát. Svoje dáta si preto zálohujte aj inými spôsobmi, za stratu alebo poškodenie nezodpovedáme.

Váš e-mail môžeme používať k obchodným aj informačným oznámeniam. Pri zadaní neplatného e-mailu môžeme účet úplne zrušiť.

Používanie súborov cookie

Pri poskytovaní našich služieb nám pomáhajú súbory cookie. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte.

Cookie je informácia uložená vo Vašom počítači, pochádzajúce z webovej stránky, ktorú ste navštívili.

Cookies väčšinou ukladajú Vaše nastavenia pre webové stránky a zjednodušujú tak Vašu budúcu prácu s nimi.

Na Amateri.com pomocou cookie súborov vykonávame analýzy návštevnosti, personalizujeme obsah a reklamy.

Cookie súbory používame napríklad v nasledujúcich prípadoch:

  • registrácia a prihlásenie
  • automatické prihlásenie
  • údaje pre webovú analytiku (napr. Google Analytics)

Používanie Google Analytics

Google Analytics je nástroj od spoločnosti Google, ktorý umožňuje vlastníkom webových stránok získavať štatistické dáta o ich užívateľoch, a my ho využívame k tomu, aby sme zistili, akým spôsobom návštevníci Amateri.com naše stránky používajú.

Amateri.com využívajú v rámci služby Universal analytics tzv. "Meracieho protokolu" (Measurement protocol), ktorý nám umožňuje sledovať správanie jednotlivých užívateľov pomocou tzv. User-ID, teda anonymného identifikátora. Nikdy neodosielajú osobné dáta.

Zaujíma nás predovšetkým, ktoré konkrétne stránky v rámci Amateri.com užívateľ navštívil, ktoré služby na týchto stránkach využil, a ako často. Jedná sa výhradne o dáta získané z pohybu užívateľa na stránkach Amateri.com.

Aj keď sú dáta anonymné, nikdy tieto dáta s nikým nezdieľame, sú určené len pre potreby tímu Amateri.com. Slúžia výhradne na to, aby sme mohli postupne naše stránky zlepšovať, tak aby vyhovovali čo najväčšiemu počtu návštevníkov.

Prevádzka serveru Amateri.com

Tieto zmluvné podmienky a pravidlá upravujú zmluvný vzťah medzi koncovým užívateľom servera Amateri.com (fyzickou alebo právnickou osobou) a spoločnosťou DEKA International LCC, vlastníkom a hlavným prevádzkovateľom servera Amateri.com. Technické zabezpečnení servera, jeho prevádzku, ale tiež komunikáciu s koncovými užívateľmi servera, zúčtovacie a fakturačné služby zabezpečuje spoločnosť Scrumworks s.r.o..

Prevádzku webu zaisťuje: ScrumWorks s.r.o., Těšínská 9, Hrdějovice. Company ID: 26111161.
Prevádzkovateľ: Deka International LLC, 280 Madison Ave, Suite 912, 100 16 New York, USA.

Email: [email protected]
Telefón: +420 776 003 691

Cookies nám pomáhajú poskytovať naše služby. Používaním našich služieb súhlasíte s používaním našich cookies. Ďalšie informácie