Všeobecné podmienky

Máme radosť z každého návštevníka. Zdieľajte fotky a videá, diskutujte alebo sa zoznámte s niekým novým. Vstupom na stránky Amateri.com vyjadrujete súhlas s týmito zmluvnými podmienkami.

Kto sa môže pridať k Amateri.com?

Ste dospelý, svojprávny, registrovaný užívateľ. Dodržiavate zákony štátu a k ostatným návštevníkom sa správate s rešpektom.

Užívateľský účet

Užívateľský účet (ďalej len "Účet") vzniká úspešne vykonanou registráciou na serveri Amateri.com, počas ktorej užívateľ vložil všetky povinné parametre (meno alebo prezývka, heslo, e-mail, pohlavie, krajina, región) a potvrdil súhlas s týmito zmluvnými podmienkami .

Každý užívateľ smie mať registrovaný iba jeden účet.

Základný účet je zadarmo.

Každý takýto základný účet môže byť po spoplatnenej aktivácii používateľom označený za VIP účet, vďaka ktorému potom môže užívateľ v prostredí Amateri.com využívať doplnkové bonusové funkcie navyše.

Váš užívateľský účet na Amateri.com môžete kedykoľvek z vlastnej vôle zrušiť, a to aj bez udania dôvodov. Rovnako tak môže Váš užívateľský účet zrušiť prevádzkovateľ, napr. z dôvodu porušovania týchto zmluvných podmienok, alebo aj bez udania dôvodov. Zrušenie účtu nechráni pred právnymi dôsledkami počas jeho používania.

Bezpečnosť

Neposkytujete prístup k účtu neoprávneným osobám.

Obsah

Zodpovednosť za nezávadnosť obsahu je na vás. Budeme radi za Vaše fotky, videá, texty aj ďalší obsah, právo na zverejnenie ale nie je automatické.

Pri zverejnení obsahu nám poskytuje výhradnú, časovo neobmedzenú licenciu k publikácii. Je bezplatná a geograficky neobmedzená.

Zaväzujete sa využívať obsah stránok iba na osobné účely. Nie je dovolené kopírovanie ani ďalšie šírenie obsahu. Používať stránky na zárobkovú činnosť možno len na základe povolenia administrátora. V prípade porušenia, bude náhrada škody vymáhaná súdne.

Poplatky

Beriete na vedomie, že nasledujúce služby môžu byť na Amateri.com spoplatnené:

  • VIP členstvo
  • Topovanie inzerátov
  • Sledovanie videí

Spoplatnené služby sú vždy označené a doplnené aktuálnym cenníkom. V cenníkoch spoplatnených služieb je užívateľ dopredu upozornený na výšku nákladov spojených s touto službou alebo metódu výpočtu.

Platbu za platené služby možno vykonať prostredníctvom kreditov zakúpených podľa platného cenníka. Platnosť zakúpených kreditov je 24 mesiacov, potom ich platnosť vyprší.

Ak bude služba, za ktorú používateľ zaplatil, nedostupná po dobu dlhšiu ako 24 hodín, bude mu poskytnutá finančná kompenzácia v hodnote 100% uhradenej sumy v podobe poukážky na využitie služieb serveru Amateri.com.

V prípade používateľovej nespokojnosti s využívaním spoplatnenej služby môže užívateľ požiadať o navrátenie poplatku, a prevádzkovateľ týmto garantuje, že každú takúto žiadosť bez výnimky posúdi a vráti poplatok vo všetkých oprávnených prípadoch. V takýchto prípadoch sa operátor zaväzuje, že urobí všetko v jeho silách pre to, aby poplatok používateľovi vrátil v čo najkratšom čase. Spoplatnená služba prestane byť užívateľovi prístupná od okamihu uznania nároku na vrátenie poplatku prevádzkovateľom.

Komunikáciu s koncovými užívateľmi servera, zúčtovacie a fakturačné služby zaisťuje Scrumworks s.r.o.. Kontakt je uvedený nižšie.

Čo je najdôležitejšie

Rešpektujeme zákony štátu a všetkých užívateľov. Správame sa v medziach zmluvných podmienok a ľudskej slušnosti.

Rozhodné právo

Dohody, zmluvy, registrácia užívateľa, a iné právne vzťahy vzniknuté medzi koncovým používateľom a prevádzkovateľom na základe vstupu používateľa na stránky Amateri.com sa riadi platným právnym poriadkom Českej republiky, a to v dobe vzniku tejto zmluvy alebo iného právneho vzťahu.

Práva a povinnosti prevádzkovateľa

Zmluvné podmienky môžeme kedykoľvek meniť, zmeny sú platné v čase zverejnenia.

Kvôli vyššej bezpečnosti máme právo monitorovať účty, správanie návštevníkov i obsah. Ak zistíme porušovanie pravidiel, môžeme účet bez uvedenia dôvodu zrušiť. O obsahu stránky, zverejnenie alebo nezverejnenie obsahu rozhodujeme len my.

Server je zdrojom zábavy, nie úložisko dát. Svoje dáta si preto zálohujte aj inými spôsobmi, za stratu alebo poškodenie nezodpovedáme.

Váš e-mail môžeme používať k obchodným aj informačným oznámeniam. Pri zadaní neplatného e-mailu môžeme účet úplne zrušiť.

Súčasťou nami poskytovaných služieb je personalizácia obsahu a reklamy na základe vášho užívateľského správania na stránkach Amateri.com a zasielanie notifikácií a informácií o našich službách.

Odsúhlasením týchto zmluvných podmienok beriete na vedomie spôsob spracovania a ochrany vašich osobných údajov, ktorý je uvedený na stránke Zásady ochrany súkromia.

Prevádzka serveru Amateri.com

Tieto zmluvné podmienky a pravidlá upravujú zmluvný vzťah medzi koncovým používateľom servera Amateri.com (fyzickou alebo právnickou osobou) a spoločnosťou ScrumWorks s.r.o., vlastníkom a hlavným prevádzkovateľom servera Amateri.com. Technické zabezpečenie serveru, jeho prevádzku, ale aj komunikáciu s koncovými užívateľmi serveru, spracovanie osobných údajov alebo iných informácií poskytnutých užívateľom, zúčtovacie a fakturačné služby zabezpečuje spoločnosť ScrumWorks s.r.o..

Prevádzku webu zaisťuje: ScrumWorks s.r.o., Těšínská 9, Hrdějovice. Company ID: 26111161.

Email: info@amateri.com
Telefón: +420 776 003 691