Zásady ochrany osobných údajov

Vaše dáta strážime ako oko v hlave.

Na čo sa môžete spoľahnúť

Údaje spracovávame sami a v súlade so zákonom.

Nechceme po vás viac informácií, než je potrebné na registráciu. Uchovávame ich bezpečne a na dobu neurčitú.

Nezbierame o vás žiadne informácie, ktoré ste nám sami neposkytli.

Meriame návštevnosť webu, čo nám pomáha len na obchodné alebo interné účely.

Za pravosť informácií na fotkách, videách alebo iné informácie neručíme.

A co čakáme od vás

Všetky údaje poskytujete dobrovoľne. Sú pravdivé a overiteľné. V opačnom prípade máme právo zrušiť účet, aby sme chránili ostatných užívateľov.

Súhlasíte so spracovaním údajov, fotiek aj videí.

Ste zodpovední za informácie, fotky a videá, ktoré nahrávate.

Rešpektujete súkromie ostatných užívateľov.

Cookies nám pomáhajú poskytovať naše služby. Používaním našich služieb súhlasíte s používaním našich cookies. Ďalšie informácie