Něžná hrubost a karnevalová maska

9.2.2019 Autor: smartfoxx 1 komentář

Upravil si ručník, který mu před chvílí sklouzl z pasu a vrátil se k pátrání po nedokonalostech jeho čerstvě oholeného krku. Rukou rozvážně setřel drobné kapičky vlhkosti, které zvolna kondenzovali na zrcadle po horké sprše. Znovu se pozorně zadíval, ale v myšlenkách byl dalek od koupelny. Byl ponořený do úvah nad prací.
„Kretén…“ zabručel „Takhle to přece nejde poslat...“ zamračil se na svůj odraz, který se opět ztrácel pod vrstvou kondenzující vlhkosti.
„Doufám, že nemluvíš o mně.“ zazněl příjemný hlas za jeho zády.
„Ale ne.“ probral se ze svých úvah a otočil hlavu.
„Přemýšlím nad…“ zarazil se. Stála ve dveřích koupelny a šibalsky se usmívala. Ten úsměv se mu vždycky líbil, ale to co ho upoutala, byla karnevalová benátská maska a zářící oči za ní. Krom masky byla nahá. Hlavou mu proletělo něco, co kdysi četl o prostopášných karnevalech v kolébce renesance. Otočil se k ní celým tělem, aby si ji mohl lépe prohlédnout a sotva postřehl, že mu opět sjíždí neposlušný ručník. Rychle ho rukou zachytil a sklonil k němu zrak. Musel si připustit, že ho zaskočila a sám pro sebe se usmál nebo ušklíbl. Kdoví. Znovu vzhlédl, protože slyšel kroky lehké chůze, kterými se k němu pomalu blížila. Přistoupila k němu a on k ní natočil tvář v očekávání polibku. Ona využila jeho nepozornosti a sebrala mu ručník.
„Přece se před mnou nestydíš.“ Pronesla svůdně s hranými rozpaky. Přimhouřil oči a nechal ji hrát její hru. Vzala ručník do obou rukou a lehce mu ho přehodila přes hlavu na zátylek. Zatáhla ve snaze si jeho tvář blíže přitáhnout ke té své. Musel pořádně napnout trapézy, aby s ním nepohnula a vzdorovitě zvedl bradu pro iluzi, že na ni shlíží z výšky. Znovu se usmála.
„Budeš se se mnou prát?“ a zabrala víc. „Možná.“ zašeptal a dál se s ní přetahoval.
„Hmmm.“ přimhouřila oči.
„Vážně? Dobrá.“ Plesk!
Ani si pořádně nevšiml, kterou rukou mu dala facku přes tvář. Projela jím vlna vzteku a vzrušení a jeho oči se podobaly dvěma úzkým čárkám.
„Budeš se prát?“ provokovala o poznání panovačnějším hlasem.
„Ne.“ odpověděl.
„Fajn, tak je hodný. Jdeme.“ otočila se a vedla ho za ručník, jako by to byla uzda. Vyšli z koupelny a mířili k velké posteli. Uvědomil si podřízenost své situace a zastavil se s otázkou
„Jsem snad tvoje hračka?“ pronesl s úsměvem.
„Vlastně…“ zašvitořila, ale víc nestihla. Jakmile se k němu otočila. Vyrazil svojí levou rukou a zvedl loket její pravé ruky. Trhnutím hlavy se vysvobodil z improvizované ohlávky. Využil momentu jejího překvapení a položil levou ruku na její pravou lopatku a pravou rukou zatlačil do jejího levého ramene. Rotací ji otočil k sobě zády. Navalil se na ní a levou rukou jí objal a chytil za pravé prso hruběji něž chtěl. Zároveň s ní vyrazil proti zdi. Jejímu střetu se zdí zabránil vystřelenou rukou proti zdi právě včas. Vzápětí ji lehce otočil čelem k sobě. V její tváři se zračil úlek, vzrušení i touha. Nechala ho ať ji ovládá.
„Tak si budeme hrát.“ zašeptal a dlouze jí políbil. Prudkým tancem rtů, jazyků a zubů. Přitom jí palci a ukazováčky dráždil bradavky. Z jejich rtů sjel ke krku a pak k podbřišku, kde jí laskal pánev. Ona zatím zvedla pravou nohu a odložila ji na jeho rameno.
„Udělej mi to!“ poručila a prohnutím zad mu přiblížila své lůno k jeho rtům. Přijal její nabídku a začal jí milovat ústy a pak i prsty. Po chvíli začala slastí ztrácet rovnováhu, ale pomohla si bolestivým stiskem jeho hustých vlasů. Bylo to bolestivé a smyslné zároveň. Zvýšil tempo stimulováním jejího klínu. Lehce sál a dráždil jazykem klitoris, zatímco prsty krouživě tlačil zevnitř. Po chvíli její tělo roztřáslo chvění blížícího se vrcholu. Který mi vzápětí zaplavil ústa horkostí ženské vášně a uši nejhezčí hudba, kterou může muž slyšet. Prudce vstal, chytil jí za předloktí a lehce omámenou jí odvedl k posteli. U lože jí prudce políbil a hruběji, než zamýšlel hodil na postel. Usmála se a překulila se doprostřed postele. „Pojď ke mně!“ přikázal s hranou autoritou a přitáhl ji za stehna zpět k okraji postele.
„Ale já už chci šukat!“ obránila.
„Dočkáš se čubko, ale teď buď hodná!“ rozkázal. Přitom si znovu klekl k jejímu horkému rozkroku.
„Co si o sobě vlastně myslíš?“ zasmála se a počastovala ho další fackou. Ale hned se uvolnila a zavřela oči v touze po dalším potěšení. On jí znovu laskal ústy a přitom sám sebe vzrušoval. Další vlna horka následovaná hlasitým sténáním. Ještě z ní neopadla první vlna rozkoše, když ho popadla za vlasy a táhla si ho k sobě možná až příliš hrubě. Představa, že mu působí, bolest ji vzrušovala. „Teď už tě ale chci!“ zasyčela. Nebránil se a hned do ní zajel. Široce rozevřela oči a čekala na rytmické pohyby jeho pánve. Nic. Několik vteřin se nic nedělo. Už už chtěla rozmrzele protestovat, ale v tom začal přirážet. Zavřela oči a nechala se od něj milovat. Nevěděla, jak dlouho se milují, ale dostala chuť spojit lásku s násilím a prudce ho udeřila do tváře.
„Pořádně mě šukej. Dělej.“
„Abych ti tu masku neurazil z tváře ty nadržená kurvičko.“ procedil mezi vzdechy. Další facka.
„To bys přece neudělal. Taková pěkná maska.“ testovala jeho hranice a vzdorovitě zvedala bradu. Další rána. Ta už ho rozzlobila a objal její krk dlaněmi a lehce jí začal škrtit. Se vzdechem zavřela oči a okamžitě ho napodobila a sama sevřela jeho krk. Dál se milovali.
„Líbí se ti to ty čubko? Ráda mi ubližuješ?“ ptal se se zájmem. Otevřela oči a přitáhla si ho k sobě blíž. Jakmile se dosáhla prsty na jeho lopatky, okamžitě mu do nich zaryla nehty.
„Takhle se mi to líbí.“ zasyčela jako divoká kočka. Na to ona zvýšil hrubost svého přirážení v pudové touze po uspokojení. Pevně sevřel oči a zaklonila hlavu. Kdy by se mohl podívat na své záda, zjistil by, že stopy vášně jeho milenky tam budou ještě dlouho, ale to ho teď nezajímalo. Ještě chvíli se přemáhal, než přivede vzdychající partnerku v tanci vášně k vyvrcholení a pak také ulevil své touze. Opatrně se na ní sesul a ona ho přitom objímala stehny a pomalu snižovala tlak svých nehtů. Dlouho oddechovali a vychutnávali si vůni jeden druhého. Pak se něžně líbali a nakonec se přihlouple usmívali jeden na druhého tak jak to dělají jen milenci. Opatrně jí sundal masku a pohrával si s jejími vlasy.
„Bylo to hezké, ale asi jen tak nepůjdu na pláž bez trička.“ řekl s úsměvem.
„To byl taky účel.“ pronesla hebce a pokračovala „Jen ať každá ženská vidí, že na tebe mám právo jen já!“ a prohrábla mu vlasy.
„Takže si mě vlastně cejchuješ, jako svého hřebečka nebo co?“ laškoval s hraným údivem.
„Nejen, že jsi můj hřebeček, ale ať každá ženská vidí, že jsi jen můj hřebeček a s žádnou jinou šukat nebudeš.“ odpověděla napůl vážně. Otevřel ústa, aby něco namítl, ale nakonec ji jen políbil. „Jsi hrozná.“ konstatoval hlasem podbarveným pobavením a vstal z postele.
„Sprchu?“ nadhodil a natáhl k ní ruku.
Přijala ji a vstala z postele „Ano prosím. A pak půjdeme někam na večeři. Co ty na to?“ Otázala se s výrazem vědoucím odpověď. Zase ho vedla, ale tentokrát za ruku. „Jistě má paní.“ zašklebil se a plácl jí po zadečku.

Hlasování

Komentáře uživatelů

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste.

vidian
11.2.2019 17:14
hezké, dokonce pravděpodobné