Ochrana osobních údajů na webu Amateri.com

(Výňatek ze Zásad ochrany soukromí a osobních údajů, jejichž úplné znění je uvedeno zde.)

Vaše soukromí a ochrana Vašich osobních údajů jsou pro nás velice důležité. V souladu s příslušnými evropskými a národními předpisy dodržujeme následující zásady.

 1. Údaje zpracováváme v souladu se zákonem.
  Nežádáme více údajů, než po nás vyžaduje zákon. Neshromažďujeme ani nezpracováváme údaje osob mladších 18 let.
 2. Nežádáme více informací, než je třeba k registraci na webu.
  Základní údaje potřebné k registraci jsou zejména e-mailová adresa, pohlaví, země a region.
 3. Sami se můžete rozhodnout, které údaje nám poskytnete a které nikoli.
  Je zcela na Vás, zda na web nahrajete svou fotografii či vyplníte další jinak nepovinné položky na svém profilu.
 4. Veškeré údaje poskytujete dobrovolně.
  Nenutíme Vás, abyste poskytli údaje nad rámec údajů nezbytných k registraci.
 5. Kdykoli můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, upravit či aktualizovat.
  Můžete tak učinit prostřednictvím svého uživatelského profilu či e-mailem.
 6. Některé údaje mohou být předány dále, a to především za účelem ochrany práv či bezpečnosti Vaší i naší.
  Jedná se zejména o případy, kdy na webu zaznamenáme chování odporující zákonu či našim obchodním podmínkám.
 7. Údaje shromažďujeme především za účelem zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení poskytovaného obsahu.
  Abychom mohli poskytovat obsah, který Vám přesně vyhovuje, budeme potřebovat pochopit Vaše chování.
 8. Data i jejich přenos jsou šifrovány, abychom tak zabránili nežádoucímu úniku údajů.
  O své soukromí nemusíte mít obavy, pakliže takovou hrozbu sami nevyvoláte.
 9. Jsme diskrétní.
  Zaměstnanci naší společnosti jsou vázáni přísnou mlčenlivostí ohledně veškerých údajů, se kterými během výkonu své činnosti přijdou do styku.
 10. Jsme otevřeni diskuzi či kritice, dotazům, námětům či připomínkám.
  V případě, že Vás naše reakce neuspokojí, máte právo se domáhat ochrany u Úřadu pro ochranu osobních údajů.