Ochrana osobních údajů na Amateri.com

(Výňatek ze Zásad ochrany soukromí a osobních údajů, jejichž úplné znění je uvedeno zde.)

Vaše soukromí a ochrana Vašich osobních údajů jsou pro Amateri.com velice důležité. V souladu s příslušnými evropskými a národními předpisy dodržujeme následující zásady.

 1. Údaje zpracováváme v souladu se zákonem.
  Nežádáme více údajů, než vyžaduje zákon. Neshromažďujeme ani nezpracováváme údaje osob mladších 18 let. Používáme pouze takové soubory cookies, které jsou k fungování Amateri.com nezbytné.
 2. Nežádáme více informací, než je třeba k registraci na Amateri.com.
  Základní údaje potřebné k registraci jsou zejména e-mailová adresa, pohlaví, země a region.
 3. Sami se můžete rozhodnout, které údaje poskytnete a které nikoli.
  Je zcela na vás, zda na Amateri.com nahrajete svou fotografii či vyplníte další jinak nepovinné položky na svém profilu.
 4. Veškeré údaje poskytujete dobrovolně.
  Nenutíme vás, abyste poskytli údaje nad rámec údajů nezbytných k registraci.
 5. Své osobní údaje můžete kdykoli upravit, smazat nebo aktualizovat.
  Můžete tak učinit sami prostřednictvím svého uživatelského profilu. Nelze smazat veškeré údaje bez zrušení účtu.
 6. Některé údaje mohou být předány dále, a to především za účelem ochrany práv či bezpečnosti vaší i Amateri.com.
  Jedná se zejména o případy, kdy na Amateri.com zaznamenáme chování odporující zákonu či obchodním podmínkám Amateri.com.
 7. Údaje shromažďujeme především za účelem zkvalitnění služeb na Amateri.com a přizpůsobení poskytovaného obsahu.
  Abychom mohli poskytovat obsah, který vám přesně vyhovuje, budeme potřebovat pochopit vaše chování.
 8. Data i jejich přenos jsou šifrovány, abychom tak zabránili nežádoucímu úniku údajů.
  O své soukromí nemusíte mít obavy, pakliže takovou hrozbu sami nevyvoláte.
 9. Jsme diskrétní.
  Zaměstnanci Amateri.com jsou vázáni přísnou mlčenlivostí ohledně veškerých údajů, se kterými během výkonu své činnosti přijdou do styku.
 10. Změny týkající se existence účtu nelze provést okamžitě.
  S ohledem na fungování Amateri.com a povinnosti týkající se uchovávání údajů účet nelze smazat bezprostředně po zrušení účtu uživatelem. Obsah a jednotlivé osobní údaje si měníte či mažete zásadně sami prostřednictvím svého uživatelského účtu.

Děkujeme, že respektujete pravidla týkající se ochrany osobních údajů, čímž pomáháte zlepšit fungování komunity Amateri.com.