Pravidla chatu

Právě chatuje 515 uživatelů v 77 místnostech.

Z široké nabídky chatovacích místností si vyberte tu, která vám nejlépe vyhovuje, a chatujte o všem, co se neodvažujete probrat nikde jinde.

Uživatel nesmí porušovat morální principy a musí se chovat v souladu s platným právním řádem. Za jakékoli porušení níže uvedených pravidel bude uživateli dočasně zakázán přístup do chatu, a při vážných přestupcích si vyhrazujeme právo zrušit účet bez předchozího upozornění.

Jakékoli porušování těchto pravidel je důvodem pro vyhození z místnosti.

 1. Uživatel chatu je povinen chovat se slušně k ostatním chatujícím, neurážet jejich důstojnost, dobré jméno, pohlaví, rasu nebo náboženské vyznání.
 2. Je přísně zakázáno uživatelům jakkoli vyhrožovat.
 3. Na chatu se nesmí používat vulgarismy či jejich napodobeniny, ani hanlivé výrazy na adresu kohokoli z chatujících (tolerovanou výjimkou může být rozhovor mezi chatujícími, ve kterém jsou použité vulgarismy evidentně bez záměru někoho osočovat nebo urážet).
 4. Případné vulgární jednání nebo slovní potyčky je oprávněn řešit správce dle vlastního posouzení, přičemž může uživatele nerespektující pravidla chatu vyhodit z místnosti. V takovém případě musí správce uvést důvod vyhození. Opakované neuvádění důvodu může vést ke zrušení funkce správce.
 5. Za porušení pravidel považujeme takzvané "tapetování", což je bezdůvodné opakování stejného nebo podobného textu, animace nebo odkazu, které ostatním uživatelům narušuje plynulé chatování.
 6. Uživatel smí být přítomen pouze v takovém počtu místností, v kolika je možné se domnívat, že aktivně chatuje s ostatními uživateli. Je zakázáno setrvávat v místnostech jen za účelem posílání stále se opakujících zpráv. Tento způsob komunikace je považován za roznos textu po chatu a uživatel může být vyhozen správcem místnosti.
 7. Je na správci místnosti, nakolik se rozhodne tolerovat „Smajlík-show“, tedy případy, kdy uživatel nepíše žádný text, ale vkládá jen množství smajlíků. Takové chování se může stát důvodem k vyhození z místnosti.
 8. Uživatelé mohou vkládat své nebo jiné kontaktní údaje pouze šeptem, nikoli veřejně (chráníme vás před zneužitím osobních údajů).
 9. Je přísně zakázáno požadovat nebo nabízet odměny za erotické služby, nabízet nebo hledat zboží za účelem koupě nebo prodeje, a platí i zákaz jakékoliv inzerce (reklamy) jinde než v místnostech k tomu určených.
 10. Uživatelé nabízející služby mohou nahrávat do profilu pouze své vlastní fotky. Za nahrání cizích nebo z internetu stažených fotografií může být uživateli zablokován účet.
 11. Navádění na jakékoliv nemravné činnosti se zvířaty nebo dětmi je přísně zakázáno! (pokud by se tak stalo, ihned předáváme záležitost k řešení příslušným státním orgánům ČR a odstraňujeme delikventův profil).
 12. Každá místnost může mít svá individuální pravidla, která určují její stálí správci, ale nesmí být v rozporu se všeobecnými pravidly chatu.
 13. Uživatelé se nesmí vydávat za správce chatu, pokud jimi skutečně nejsou.
 14. Na chatu je přísný zákaz zvaní lidí na webkameru, msn, skype a další podobné služby (webkamera na chatu povolena).
 15. Na chatu je zakázáno zvaní lidí na swingers v jiných místnostech než k tomu určených.
 16. Je zakázáno zobrazování dětí na webkameře.
 17. Vyhazování uživatelů, kteří masturbují na webkamerách, je povoleno pouze v místnostech, kde je v infu místnosti napsáno: „zákaz masturbace a souložení na webce“. V ostatních místnostech není vyhazování těchto uživatelů povoleno. Uživatel by měl být před vyhozením upozorněn.
 18. Správce je při vyhození kteréhokoli uživatele povinen uvést důvod vyhození, v opačném případě může přijít o správcovství. Uživatel, který byl vyhozen, se v připadě nespokojenosti obrátí na vyššího správce, případně napíše do kontaktu. Nebude však urážet uživatele, který ho vyhodil.
 19. Na chatu je zakázané vyvolávání hádek v místnosti jakýmkoliv způsobem (textem, prostřednictvím webkamery). Pokud jde o uživatele, který hádky vyvolává pravidelně, je možné po upozornění hlavního správce uživateli zablokovat přístup na chat, případně na stránky.
 20. Hádky na ploše v místnosti je správce oprávněn řešit vyhozením bez předchozího upozornění a jako důvod uvede „Vyvolávání hádek“, a připojí část komunikace, kterou uživatel vedl na ploše.
 21. Pokud si někdo splete místnost, správce místnosti by ho měl slušně požádat aby odešel (týká se především soukromých místností).

Za co se nebude vyhazovat (jsme jen lidi):

 1. Někomu občas ujede pusa.
 2. Někdo někoho nemá rád.

Situace, které nejsou obsaženy ve výše uvedených pravidlech budou posouzeny individuálně správci chatu.