Pravidla chatu

Právě chatuje 2532 uživatelů v 119 místnostech.

Z široké nabídky chatovacích místností si vyberte tu, která vám nejlépe vyhovuje, a chatujte o všem, co se neodvažujete probrat nikde jinde.

Výňatek z Podmínek nahrávání obsahu a chování.
(Podmínky nahrávání obsahu a chování - úplné znění)

  1. Na chatu se chováme, diskutujeme a píšeme slušně, a to vůči všem uživatelům. Nikoho neurážíme, nevyhrožujeme a nevyvoláváme ani nepodňecujeme jakýmkoli způsobem hádky a konflikty. Nezveřejňujeme, a to zejména veřejně, žádné osobní a identifikační údaje nebo neposkytujeme takové údaje, které mohou ostatní uživatele poškodit.
  2. Každá místnost může mít svá pravidla, která určují uživatelé, jímž jsou určena, avšak tato pravidla nesmí odporovat předpisům Amateri.com nebo snižovat jejich standard. Místnosti neslouží k prodeji, propagaci nebo nabízení jakýchkoli služeb, pokud je výslovně nepovolí správce.
  3. Je zakázáno v jakýchkoli místnostech opakovaně posílat stejné či podobné symboly, emotikony či jakékoli texty, a to zejména v takové intenzitě, která ostatním uživatelům narušuje působení v místnosti.
  4. Závažným porušením pravidel je zejména zveřejňování, vyobrazování či podněcování, a to přímo nebo nepřímo, v jakékoli formě (audio, video, text), následujících aktivit: pohlavní styk se zvířetem, dětská pornografie (je zakázáno děti byť i jen ukazovat na webkameru), znásilnění/sexuální styk bez souhlasu účastníků, extrémní násilí, (z)mrzačení, sekání na kusy (těla), koprofilie (ukájení exkrementy), menstruace, defekace či zvracení.
  5. Je zakázáno podněcovat nebo jakýmkoli způsobem nabízet nebo přijímat zákonem zakázané látky, a to v jakékoli formě, zejména používáním synonym nebo názvů a zkratek tyto látky evokujících, a to jak přímo, tak i nepřímo. V případě pochybností jde posouzení individuální situace k tíži daného uživatele.
  6. Je zakázáno zvaní ostatních účastníků chatu do externích aplikací. Jedná se například o Skype, WhatsApp, Telegram, Google Meet apod. Toto pravidlo se vztahuje i na situace, kdy s takovým postupem všichni účastníci videohovoru souhlasí. Rovněž je přísně zakázáno zvaní uživatelů do aplikací určených ke sdílení fotografií. V těchto případech není poskytovatel v žádném případě zodpovědný za případnou škodu nebo trestněprávní povahu daného jednání.
  7. Situace, které nejsou obsaženy v těchto nebo jiných pravidlech, mohou být individuálně posouzeny správci, ale zároveň nesmí být v rozporu s těmito pravidly. Každé porušení pravidel je evidováno a uživatel je o porušení pravidel vždy informován. V případě nejasností či pochybností ohledně vyhodnocení porušení pravidel může uživatel kontaktovat zákaznickou podporu.

Děkujeme, že pravidla dodržujete.